Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 8 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Jackiewicz Łukasz Sułkowski s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu lokalnej przedsiębiorczości Aleksy Banasiak s. 9-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika rynku pracy Powiatu Brodnica Piotr Boiński Adam Lewicki s. 23-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój przedsiębiorczości w Ukrainie − główne problemy oraz perspektywy Nataliya Chukhray s. 45-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dofinansowanie bezrobotnych – potencjalnych przedsiębiorców Agnieszka Czajkowska s. 61-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dofinansowanie bezrobotnych – potencjalnych przedsiębiorców Agnieszka Czajkowska s. 61-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania efektywnej gospodarki finansowej w jednostce samorządu terytorialnego Małgorzata Domańska s. 75-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dochodzenie roszczeń za granicą Jędrzej Dzikowski s. 91-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowe aspekty kooperacji międzynarodowej pionowej jako podstawowego czynnika rozwoju internacjonalizacji sektora MSP w Polsce : na przykładzie firmy CSY S.A. z Iławy Aneta Ejsmont s. 105-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przeżywalność i bariery funkcjonowania nowo powstałych przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Iwona Gawryś s. 119-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontrolowana spółka zagraniczna jako środek zapobiegania unikaniu opodatkowania Małgorzata M. Hybka s. 133-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka proinwestycjna w województwie łódzkim Małgorzata Jabłońska Radosław Pastusiak s. 147-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zmian w podatku od towarów i usług i podatku dochodowym od osób prawnych na rozliczenia podatkowe i płynność finansową firm Andrzej Jackiewicz s. 163-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie marketingowo-logistyczne a proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw − MSP ujęcie regionalne Danuta Janczewska s. 183-196
  Zacytuj
 • Udostępnij
Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego jako miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych Magdalena Jasiniak s. 197-211
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja klastra jako sposób na poprawę konkurencyjności małych i średnich firm Barbara Kamińska s. 213-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Trendy w zakresie aktywności na rynku fuzji i przejęć przedsiębiorstw Bogna Kaźmierska-Jóźwiak s. 227-240
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu brodnickiego Wojciech Kozłowski s. 241-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
From the practice of Special Economic Zones (SEZ) to clusters Yevhen Krykavskyi Elena O. Pokhylchenko s. 255-269
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący szpital − porównanie i ocena sytuacji finansowej szpitali powiatowych i wojewódzkich w regionie łódzkim Bartłomiej Krzeczewski s. 271-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zarządzania finansami w SP ZOZ na wynik i płynność finansową Maria Leszkiewicz s. 285-300
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie regionalnej sieci informacyjnej dla wsparcia strukturalnych form biznesu Igor Novakivskii s. 301-314
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie regionalnej sieci informacyjnej dla wsparcia strukturalnych form biznesu Igor Novakivskii s. 301-314
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie regionalnej sieci informacyjnej dla wsparcia strukturalnych form biznesu Igor Novakivskii s. 301-314
  Zacytuj
 • Udostępnij
Formy wsparcia w obszarze ubezpieczeń społecznych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą a aktywność zawodowa w powiecie brodnickim Małgorzata Olszewska s. 315-330
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie konkurencyjności w szkołach wyższych niepublicznych – studium przypadku Roman Patora s. 331-344
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instrumenty wspierania przedsiębiorczości na przykładzie miasta Brodnicy Jarosław Radacz s. 345-364
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mikroprzedsiębiorczość w Polsce na tle spowolnienia gospodarczego Monika Sobczyk s. 365-385
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zmian prawa podatkowego i interpretacji przepisów podatkowych na działalność małych i średnich podmiotów gospodarczych Hanna Szeląg s. 387-406
  Zacytuj
 • Udostępnij
Typologies of orga nisational culture – one-dimentional view Łukasz Sułkowski s. 407-422
  Zacytuj
 • Udostępnij
Między Dworkinem a Zizkiem – paradygmat racjonalności gospodarczej na przykładzie przestępstwa działania na szkodę przedsiębiorstwa poprzez nadużycie zaufania (art. 296 kodeksu karnego) – w ujęciu dyskursu prawnokarnego i dogmatycznoprawnego Paweł Sydor s. 423-436
  Zacytuj
 • Udostępnij
Struktura wydatków i przychodów kapitałowych przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej Joanna Trębska s. 437-452
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ spowolnienia gospodarczego na poziom dochodów podatkowych oraz samodzielność dochodową na przykładzie miasta Brodnica Paweł Trippner s. 453-468
  Zacytuj
 • Udostępnij
System etyczny człowieka a przedsiębiorczość Zofia Warzyńska-Bartczak Franciszek M. Warzyński s. 469-480
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ kryzysu na sytuację finansową mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim Anna Wierzbicka s. 481-496
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki determinujące kondycję inwestycyjną przedsiębiorstw − sektor MSP Marcin Drumiński Wojciech Wojenkowski s. 497-510
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego Mirosław Wypych s. 511-525
  Zacytuj
 • Udostępnij
O Brodnicy s. 527-530
  Zacytuj
 • Udostępnij