Znaleziono 10 artykułów

Paweł Sydor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzetelne a zgodne z prawdą prowadzenie ksiąg podatkowych na tle wybranego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny Paweł Sydor s. 79-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ubezpieczenia społeczne w ujęciu doktrynalno-prawnym Paweł Sydor s. 103-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w ujęciu prawno-karnym i a dministracyjno-prawnym − wybrane zagadnienia praktyczne Paweł Sydor s. 145-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Legal Protectionof Virtual Reality : An Attempt at the Practical Recognition of Software Ownership in Local Conditions Paweł Sydor s. 221-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prawno-administracyjne ograniczenia zasady swobody umów w polskim prawie przewozowym a swoboda przepływu usług w ramach Wspólnoty Europejskiej Paweł Sydor s. 227-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwagi (aprobujące z uwagami) do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie 30352 Paweł Sydor s. 241-244
  Zacytuj
 • Udostępnij
Protection of business secrets and information flow within the local community : attempting dialectical Paweł Sydor s. 261-269
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalizm jako wartość prawno-gospodarcza : oznaczenie graficzne, jego rejestracja i ochrona - wybrane zagadnienia praktyczne Paweł Sydor s. 269-280
  Zacytuj
 • Udostępnij
Własność i management w myśli marksistowskiej jako kwalifikatory rzeczywistości społecznej Paweł Sydor s. 317-324
  Zacytuj
 • Udostępnij
Między Dworkinem a Zizkiem – paradygmat racjonalności gospodarczej na przykładzie przestępstwa działania na szkodę przedsiębiorstwa poprzez nadużycie zaufania (art. 296 kodeksu karnego) – w ujęciu dyskursu prawnokarnego i dogmatycznoprawnego Paweł Sydor s. 423-436
  Zacytuj
 • Udostępnij