Znaleziono 29 artykułów

Mirosław Wypych

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Mirosław Wypych s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Paweł Trippner Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Paweł Trippner Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Paweł Trippner Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Introduction Paweł Trippner Mirosław Wypych s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sektor bankowo-ubezpieczeniowy a rozwój rynku finansowego Mirosław Wypych s. 11-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Selected aspects of the social insurance system in the local government sector Małgorzata Domańska Mirosław Wypych s. 41-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ dekoniunktury gospodarczej na wyniki finansowe i wartość rynkową przedsiębiorstw na przykładzie spółek giełdowych Iwona Gawryś Mirosław Wypych s. 45-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Foreign Capital in Poland During Recession Mirosław Wypych s. 45-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instytucje sektora finansowego w warunkach spowolnienia gospodarczego : aspekty efektywnościowe Mirosław Wypych s. 61-73
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efficiency of public sector enterprises in conditions of crisis Mirosław Wypych s. 93-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał zagraniczny w procesach restrukturyzacji gospodarki polskiej Mirosław Wypych s. 94-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kredytowanie przedsiębiorstw przemysłowych w warunkach spowolnienia gospodarczego = Lending industrial enterprises in the economic downturn circumstances Mirosław Wypych s. 125-135
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał zagraniczny jako stymulator konkurencyjności i efektywności polskiej gospodarki Mirosław Wypych s. 137-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka finansowa podstawowych funduszy systemu zabezpieczenia społecznego w latach 2010-2012 Mirosław Wypych s. 143-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Równowaga finansowa przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych Mirosław Wypych s. 173-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kondycja finansowa instytucji funkcjonujących w II filarze systemu emerytalnego Paweł Trippner Mirosław Wypych s. 227-239
  Zacytuj
 • Udostępnij
Małe spółki giełdowe w warunkach spowolnienia gospodarczego : aspekty finansowe Mirosław Wypych s. 235-243
Ekonomiczna wartość dodana w przemysłowych spółkach giełdowych Mirosław Wypych s. 249-261
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polskie przedsiębiorstwa przemysłowe w okresie spowolnienia gospodarczego – aspekty finansowe Mirosław Wypych s. 273-290
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia wysokich dywidend na przykładzie polskich spółek giełdowych Mirosław Wypych s. 324-335
Alternatywny rynek NewConnect jako stymulator przedsiębiorczości i innowacyjności Mirosław Wypych s. 383-398
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesność struktury przemysłu a efektywność - ujęcie statystyczne Mirosław Wypych s. 419-429
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekonomiczna wartość dodana w małych spółkach giełdowych Mirosław Wypych s. 462-471
Przedsiębiorczość w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego Mirosław Wypych s. 511-525
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zyski zatrzymane jako źródło finansowania wypłat dywidend Mirosław Wypych s. 643-650