Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2010, Tom 11, Numer 12

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Marjański Mirosław Włodarczyk s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach w rozwiązywaniu jednostkowych i grupowych problemów bezpieczeństwa Janusz Ziarko s. 7-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kryzysowe w ujęciu procesowym – istota, zadania, efekty Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek s. 23-35
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane operacje zarządzania kryzysowego prowadzone przez Unię Europejską Tomasz Hoffmann s. 37-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego z pozycji samorządów gminnych Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek s. 49-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współczesny terroryzm lotniczy Olgierd Paszkiewicz s. 61-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty predykcji stanów środowiska bezpieczeństwa Wiesław Błażejczyk s. 71-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
System zarządzania środowiskowego jako przejaw bezpieczeństwa ekologicznego Małgorzata Kociszewska-Panaszek Krzysztof Skusiewicz s. 87-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczne reperkusje nowego paradygmatu w polityce bezpieczeństwa Stanisław Kwiatkowski s. 99-126
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika niektórych elementów planu antykryzysowego Maciej Trippner s. 127-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sektor ekonomiczny analizy bezpieczeństwa : bezpieczeństwo ekonomiczne Lech Chojnowski s. 133-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Programy wywiadowcze w zarządzaniu bezpieczeństwem Mirosław Kwieciński s. 153-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekologiczny wymiar bezpieczeństwa Lech Chojnowski s. 165-179
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ćwiczenia reagowania kryzysowego dla studentów Wojciech Nowak s. 181-185
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki determinujące tworzenie się agresywnego tłumu, skutki jego zachowań oraz metody przeciwdziałania Jan Piwiński s. 187-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena bezpieczeństwa w obiektach zabezpieczonych środkami technicznymi i ochroną fizyczną w opinii respondentów Jolanta Ignac-Nowicka s. 199-207
  Zacytuj
 • Udostępnij