Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2012, Tom 13, Numer 16

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Kolasińska-Morawska s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ aliansu strategicznego na kreowanie pozycji konkurencyjnej firmy w podejściu logistycznym Katarzyna Wach-Grzybowska s. 13-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Umiejętności i kompetencje kadry zarządzającej w logistyce Michał Chmielecki s. 21-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki push i pull w analizie wpływu elementów infrastruktury na przemieszczanie się ludzi Michał Turniak s. 33-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działania logistyczne wspierające transfer wiedzy ze sfery B+R do sektora MŚP Danuta Janczewska s. 47-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój dostawców w zarządzaniu łańcuchami dostaw Marta Brzozowska s. 69-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola zapasów w zintegrowanym łańcuchu dostaw Dominika Kaczorowska-Spychalska s. 85-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Integracja w kanałach dystrybucji jako metoda uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku IT Joanna Krygier s. 95-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
E-konsument stymulatorem zmian w procesach dystrybucji realizowanych przez sieciowe przedsiębiorstwa detaliczne w obszarze logistyki Katarzyna Kolasińska-Morawska s. 107-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola logistyki dystrybucji w strategii konkurencji na przykładzie sieci Komputronik Bartłomiej Stopczyński s. 129-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wirtualizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (e-Logistyka) Paweł Morawski Łukasz Sułkowski s. 141-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zapasami w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Lisowski s. 161-175
  Zacytuj
 • Udostępnij
Infrastruktura transportowa Polski w 2009r. a perspektywa rozwoju na jej terenie transportu intermodalnego – część 1 Stanisław Roman Mirosław Włodarczyk s. 177-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Infrastruktura transportowa Polski w 2009r. a perspektywa rozwoju na jej terenie transportu intermodalnego – część 2 Stanisław Roman Mirosław Włodarczyk s. 195-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sliding Mode Supply Chain Management Strategy for Periodic Review Perishable Inventories with Transportation Losses Andrzej Bartoszewicz Michał Maciejewski s. 211-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Interdyscyplinarność logistyki Łukasz Sułkowski s. 229-242
  Zacytuj
 • Udostępnij