Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2006, Tom 7, Numer 1B

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Tadeusz Dudycz Łucja Tomaszewicz s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Próba konceptualizacji efektywności organizacji z wykorzystaniem mind-mappingu Grażyna Osbert-Pociecha s. 7-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Różnorodne podejścia do efektywności banku Wojciech Ostojski s. 16-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki innowacyjności i konkurencyjności w prywatyzowanych przedsiębiorstwach Janusz Pawłowski s. 23-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sieciowe "zapadenia się" wartości przedsiębiorstwa Kazimierz Perechuda s. 35-39
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania i restrukturyzacji : doświadczenia polskie Monika Pieńkowska s. 40-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przemiany w zasobach kapitałowych a efektywność gospodarowania kompanii piwowarskiej Robert Polaczek s. 57-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koszty pracy i koszty leasingu a efektywność substytucji pracy przez kapitał w przedsiębiorstwie produkcyjnym Paweł Przepióra s. 68-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność relacji w klientem : kryteria oceny i możliwości wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem Anetta Pukas s. 77-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena efektywności projektów inwestycyjnych w logistycznych łańcuchach dostaw Bartłomiej Rodawski s. 85-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie EBITDA w wycenie wartości firmy Andrzej Rutkowski s. 93-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika analizy finansowej grupy kapitałowej Hanna Sikacz s. 106-111
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie Piotr Skrzypek s. 112-121
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stopa procentowa i efektywność Antoni Smoluk s. 122-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspomaganie potencjału intelektualnego bezrobotnych na rynku pracy w Polsce Halina Sobocka-Szczapa s. 128-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Transformacja ustrojowa i jej wpływ na gospodarkę Polski Henryk Sobolewski s. 143-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wiedza kreatorem wartości przedsiębiorstwa Ewa Stańczyk-Hugiet s. 155-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ wiedzy analityków kredytowych na efektywność zarządzania portfelem kredytowym w Banku Artur Stefański s. 161-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konsekwencje solidarnej odpowiedzialności zbywcy i nabywcy za zobowiązania dla wyceny przedsiębiorstwa Tomasz Strąk s. 172-178
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność funkcjonowania polskich MŚP Ewa Szczepankiewicz-Chmiel s. 179-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ustalanie wzrostu stopy przedsiębiorstwa na potrzeby wyceny jego wartości : teoria a praktyka polska Piotr Szczepankowski s. 193-211
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy szacowania pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstw na przykładzie sektora nawozowego Agnieszka Szczęsna-Urbaniak s. 212-218
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty teoretyczne i uogólnienia praktyczne Mariola Szewczyk s. 219-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przymierza outsourcingowe we wzmacnianiu łańcuchów wartości i kształtowaniu przedsiębiorstw sieciowych Ewa Szkic-Czech s. 227-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność działalności gospodarczej instytucji non-profit na przykładzie fundacji i partii politycznych Lilianna Taracińska s. 239-246
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych Paweł Trippner s. 247-257
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wycena kapitału intelektualnego a wartość rynkowa przedsiębiorstwa Grzegorz Urbanek s. 258-271
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw rolnicznych o różnych formach prawnych zagospodarowania ziemi Mirosław Wasilewski s. 272-286
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego a transformacje gospodarcze Jerzy Wąchol s. 287-299
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomiar i prezentacja efektywności ekologicznej działań proekologicznych Małgorzata Węgrzyńska s. 300-306
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność procesów komunikowania w ujęciu interdyscyplinarnym Anna Kaczmarek Katarzyna Wiejak s. 307-315
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rachunek kosztów cyklu życia w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw wytwarzających ciepło i energię elektryczną w procesie skojarzonym Marcin Wierzbiński s. 316-337
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza ryzyka w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych Tomasz Wiśniewski s. 338-347
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność pozyskiwania źródeł finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa Robert Wolański s. 348-362
  Zacytuj
 • Udostępnij
O efektywnej sprzedaży wiedzy w firmie szkoleniowej Jacek Woźniak s. 363-379
  Zacytuj
 • Udostępnij
ROI i ROE, czyli inaczej o efektywności szkoleń Jacek Woźniak s. 380-393
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wartość jako atrybut natury przedsiębiorstwa Barbara Woźniak-Sobczak s. 394-405
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marka jako zasób przedsiębiorstwa - problemy pomiaru sprawozdawczości Sylwia Wrona s. 406-418
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesność struktury przemysłu a efektywność - ujęcie statystyczne Mirosław Wypych s. 419-429
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem oceny efektywności działalności użyteczności publicznej na przykładzie komunikacji miejskiej Beata Zagożdżon s. 430-441
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane problemy wyceny wartości niematerialnych i prawnych Dariusz Zarzecki s. 442-457
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność kredytowania kontrahentów w transakcjach handlowych Danuta Zawadzka s. 458-463
  Zacytuj
 • Udostępnij
W kierunku efektywności przez przedsiębiorczość organizacyjną i uwagę przedsiębiorczą Przemysław Zbierowski s. 464-478
  Zacytuj
 • Udostępnij