Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2009, Tom 10, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Halina Sobocka-Szczapa s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesne myślenie strategiczne w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami Jacek Nazdrowicz s. 13-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przeszkody w procesie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie Jacek Nazdrowicz s. 23-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejście procesowe w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Stanisław Nowosielski s. 37-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie i funkcje struktury organizacyjnej w zarządzaniu szkołą wyższą Michał Śnierzyński s. 47-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka oparta na wiedzy - nowe wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw Waldemar Walczak s. 57-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekologistyka a logistyka odpadów opakowaniowych Muzahim Al-Noorachi s. 71-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo ekologiczne sieci przewozowych ładunków towarowych - zdolności wymiany informacji pomiędzy państwami Unii Europejskiej Mirosław Wasielewski s. 79-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zatrudnienie a wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw Mariusz Nyk s. 89-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródła finansowania działalności inwestycyjnej sektorów instytucjonalnych w Polsce w latach 1991-2006 Joanna Trębska s. 103-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza sprawozdania finansowego spółki giełdowej w oparciu o prospekt emisyjny - studium przypadku Janusz Gawryś Magdalena Wysocka s. 135-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Formy współpracy przedsiębiorstw w świetle wybranych koncepcji teoretycznych Szymon Kłopocki s. 157-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Technologie informacyjne dla logistyki Stanisław Mikołajczyk s. 161-167
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kulturowe dylematy korporacji transnarodowych Konrad Piechota s. 169-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyłączenie pracownika organu podatkowego jako gwarancja bezstronności w postępowaniu podatkowych Ireneusz Nowak s. 177-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rzetelność prowadzenia ksiąg podatkowych - regulacje prawne, odpowiedzialność i problemy praktyczne Andrzej Jackiewicz s. 189-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing w świetle paradygmatów nauk społecznych Łukasz Sułkowski s. 199-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współczesne próby rozwiązania kwestii społecznej w demokracji amerykańskiej Adam Koperek Jerzy Koperek s. 217-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka Watykanu wobec Państwa Izrael za Piusa XII Grzegorz Ignatowski s. 231-237
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aksjologia w języku : leworęczność jako przykład metaforycznego pejoratywu w językach polskim, angielskim, hiszpańskim i niemieckim Krzysztof Kosecki s. 239-249
  Zacytuj
 • Udostępnij