Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2011, Tom 12, Numer 12

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Paweł Trippner s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kulturowe uwarunkowania LEAN MANAGEMENT Aneta Jakonis s. 29-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie na odległość Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 57-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowe unormowania prawne w zakresie rezerw tworzonych i utrzymywanych przez państwo oraz ich wpływ na realizację celów strategicznych Marian Lutostański s. 71-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Transformacja metod i form zarządzania kryzysowego w IIIRP Gniewomir Pieńkowski s. 87-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zasoby a potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa – w poszukiwaniu kluczowych czynników potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych Bogusław Stankiewicz s. 105-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Współpraca pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską w ramach Wspólnej Przestrzeni Badań i Edukacji oraz najważniejsze programy tego obszaru Iwona Żukowska s. 117-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce Polski w Unii Europejskiej w świetle wybranych wskaźników makroekonomicznych Tomasz Grabia s. 141-157
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modelowe ujęcie cyklu życia produktu bankowego – zakres analiz i decyzji marketingowych Wioletta Krawiec s. 159-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany członkostwa w OFE jako problem maksymalnego przepływu w sieci Adam Kucharski s. 171-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza rentowności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych jako instytucji zarządzających funduszami emerytalnymi Paweł Trippner s. 183-196
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika interesariuszy firmy rodzinnej Andrzej Brzeziński s. 199-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola zaangażowania pracowników w zarządzaniu firmą rodzinną Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 211-229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty skutecznej sukcesji w kontekście procesu zarządzania strategicznego Aleksandra Kiewel Adrianna Lewandowska s. 231-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kultury organizacyjnej małych przedsiębiorstw rodzinnych w procesie sukcesji Joanna Wiśniewska-Mikosik s. 247-260
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena realizacji programu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Sławomir Konieczny Marlena Prochorowicz s. 261-272
  Zacytuj
 • Udostępnij
Questionnaire of training needs and expectations of trainers and teachers – data analysis Mariyana Ilieva Beka Koen Ivan Shotlekov Katya Stefanova s. 275-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nauczanie a gospodarcza rzeczywistość − współzależność czy odrębność? Stanisław Bera s. 289-301
  Zacytuj
 • Udostępnij