Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Marjański s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha wartości na rynku usług szpitalnych Piotr Bartkowiak Jakub Domański s. 11-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość międzynarodowa a rozwój biznesu – analiza wybranych przypadków branży akcesoriów medycznych i biotechnologii Wojciech Popczyk s. 25-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowe aspekty kooperacji międzynarodowej poziomej jako podstawowego czynnika rozwoju internacjonalizacji sektora MSP w Polsce : na przykładzie firmy Tableo S.A. z Iławy Aneta Ejsmont s. 61-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model biznesowy jako innowacyjne narzędzie zarządzania Iwona Przychocka s. 73-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie przez motywację w procesach podejmowanych decyzji gospodarczych Renata B. Dylkiewicz s. 87-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacja wartości w kształtowaniu satysfakcji klienta podstawą przedsiębiorczości menedżera Katarzyna Świerszcz s. 99-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencyjne wyzwania menedżera Katarzyna M. Orzechowska s. 121-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Menadżer regionu turystycznego – uwarunkowania i specyfika funkcjonowania Maciej Dębski s. 131-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poszukiwanie najbardziej pożądanych cech menedżera w warunkach kryzysu Henryk Wnorowski s. 143-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kreowanie miejsc pracy – czy jest to powód dla wspierania MSP? Julita E. Wasilczuk s. 157-168
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje przedsiębiorcze właścicieli MSP Jarosław Korpysa s. 169-178
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczy menedżer w małym podmiocie gospodarczym Elżbieta Klamut s. 179-193
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki determinujące poziom wiedzy finansowej menedżerów mikro- i małych przedsiębiorstw Monika Szafrańska s. 195-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie firmą z sektora MŚP a pomoc publiczna Eugeniusz Brzuska s. 209-222
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podobieństwa i różnice między przedsiębiorcą indywidualnym a wewnętrznym Teresa Piecuch s. 223-233
  Zacytuj
 • Udostępnij
Logistyczne aspekty formułowania strategii rynkowej w mikroprzedsiębiorstwie Danuta Janczewska s. 235-256
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne – przedsiębiorczość długowieczna Ewa Więcek-Janka s. 259-274
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariery finansowania a rozwój dojrzałych przedsiębiorstw rodzinnych Alicja Winnicka-Popczyk s. 275-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
Planowanie w firmach rodzinnych Joanna Stefańska s. 297-308
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne a outsourcing finansowo-księgowy Elżbieta Klamut s. 309-336
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spółdzielnia jako zrzeszenie firm rodzinnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Kanady Izabela Konieczna s. 337-345
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie rodzinnym na przykładzie Zakładu Piekarniczo ‐ Cukierniczego A.B.R. Wierzbowscy w Kołobrzegu Edward Wiśniewski s. 347-361
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces decyzyjny według reguły Pareto jako kluczowe narzędzie planowania sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych Agnieszka Wróblewska-Kazakin s. 363-374
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorstwo rodzinne w dobie kryzysu Michał Śnierzyński s. 375-389
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 1 s. 393-395
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 2 s. 396-396
  Zacytuj
 • Udostępnij