Znaleziono 6 artykułów

Eugeniusz Brzuska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Eugeniusz Brzuska s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych – przykład południowego Kaukazu Eugeniusz Brzuska s. 31-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakterystyka pomocy publicznej udzielanej sektorowi MŚP ze środków unijnych przez urzędy pracy - przykład łódzkich urzędów pracy Eugeniusz Brzuska s. 161-170
Firmy rodzinne a pomoc publiczna w kontekście dotacji z funduszy europejskich Eugeniusz Brzuska s. 171-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jako środowisko wychowawcze Eugeniusz Brzuska s. 209-219
Zarządzanie firmą z sektora MŚP a pomoc publiczna Eugeniusz Brzuska s. 209-222
  Zacytuj
 • Udostępnij