Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2006, Tom 7, Numer 1A

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Tadeusz Dudycz Łucja Tomaszewicz s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność ekonomiczna jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw Jadwiga Adamczyk s. 7-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność gospodarowania majątkiem na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży meblarskiej Piotr Bober s. 17-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki wpływające na kapitał ludzki w rolnictwie Jolanta Bodzianny Beata Iwasieczko Dominika Markiewicz-Rudnicka s. 33-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Teoretyczne podstawy zarządzania pomiarem efektywności zorientowanego na przedsiębiorcze uczenie się Mariusz Bratnicki Monika Kulikowska s. 41-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
O konieczności określenia pozamedycznych czynników warunkujących wybór placówki zdrowotnej przez klientów Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska s. 49-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena efektywności działalności produkcyjno-inwestycyjnej w branży spożywczej : wybrane aspekty rozwoju niektórych spółek giełdowych Piotr Chojnacki s. 58-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Systemy zarządzania przez wartość : praktyka polskich przedsiębiorst na przykładzie firm Dolnego Śląska Maciej Czarnecki s. 72-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ rozwoju nowych produktów na efektywność przedsiębiorstwa Jerzy Czupiał s. 82-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w latach 1995-2004 : wstępne badania empiryczne Bogumiła Brycz Tadeusz Dudycz s. 91-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena efektywności działania organizacji charytatywnych na przykładzie stacji opieki Tadeusz Dyczkowski s. 107-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Próba oceny efektywności przy użyciu miar przedsiębiorczości organizacyjnej Wojciech Dyduch s. 123-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie dla rachunku ekonomicznego w warunkach umiędzynarodowienia systemu informacyjnego rachunku prowadzonego w środowisku informatycznym Waldemar Gil s. 135-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność zmian wprowadzanych do organizacji Katarzyna Grzybowska s. 147-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Refleksje nad istotą analizy fundamentalnej Mirosław Hamrol s. 155-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działania rekrutacyjne a efektywność organizacji w świetle badań literatury Tomasz Ingram s. 164-179
  Zacytuj
 • Udostępnij
EVA jako miernik efektywności fuzji i przejęć Izabela Jonek-Kowalska s. 180-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność polskiego rynku akcji w świetle aktywnych strategii inwestycyjnych Rafał Jóźwicki s. 191-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekonofizyczna próba wyceny wirów równowagi Jacek Juzwiszyn s. 201-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryteria oceny efektywności małych i średnich podmiotów gospodarczych Angelika Kaczmarczyk s. 216-220
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza ekonomiczna rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Rostkowicach w latach 1992-2002 Franciszek Kapusta s. 221-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stan obecny i kierunki badań w zakresie kapitału intelektualnego : studia literaturowe Stanisław Kosiewicz Waldemar Rogowski s. 229-241
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność administracji podatkowej w okresie transformacji Marta Kluzek s. 242-252
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyniki, które osiągamy i które możemy osiągnąć - łączenie informacji marketingowej i finansowej w celu identyfikacji potencjałów poprawy efektywności Ryszard Kłeczek s. 253-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw wysokiej technologii determinantą wzrostu efektywności Katarzyna Kozioł s. 259-267
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obligacje komunalne czy kredyt bankowy - efektywność finansowania długiem Grażyna Kozuń-Cieślak s. 268-278
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność działaności gospodarczej przedsiębiorstw w kierunku wzrostu jego wartości Mirosław Krajewski s. 279-287
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność i opłacalność gospodarowania w okresie transformacji Lech Kurowski s. 288-302
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność organizacji a kultura organizacyjna Monika Chmielewska Gabriel Łasiński s. 303-314
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wzrost wartości organizacji gospodarczej (jej kapitałów własnych) - miara efektywności ekonomicznej Dominika Markiewicz-Rudnicka s. 315-323
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin Bartłomiej Marona s. 324-332
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy szacowania kosztu kapitału na potrzeby oceny efektywności inwestycji Aneta Michalak s. 333-344
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poziom kapitału obrotowego netto determinantą wypłacalności polskich przedsiębiorstw sektora budowlanego Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 345-351
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność nadzoru korporacyjnego Krzysztof Misiołek s. 352-367
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza ekonomiczna w zarządzaniu nieruchomością Adam Nalepka Katarzyna Łach s. 368-381
  Zacytuj
 • Udostępnij
W poszukiwaniu źródeł wartości (przedsiębiorstwa) : migracja wartości Witold Niedzielski s. 382-392
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane kryteria pomiaru ryzyka stopy procentowej w kontekście efektywności systemów kontroli banków Marta Niewiadoma s. 393-404
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działania tworzące wartość w pzredsiębiorstwie Bartłomiej Nita s. 405-415
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wiedza jako bogactwo - zasób przedsiębiorstwa - audit procesu zarządzania wiedzą Adam Kowalczyk Bogdan Nogalski s. 416-432
  Zacytuj
 • Udostępnij