Znaleziono 14 artykułów

Rafał Jóźwicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Efektywność informacyjna rynku finansowego - wybrane zagadnienia = Information efficiency of financial market - selected issues Rafał Jóźwicki s. 51-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fundusze inwestycyjne jako element systemu emerytalnego w Polsce Rafał Jóźwicki s. 53-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza funkcjonowania funduszy venture capital Rafał Jóźwicki Paweł Trippner s. 69-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ programu narodowych funduszy inwestycyjnych na rozwój rynku kapitałowego w Polsce Rafał Jóźwicki s. 77-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitałowego w Polsce Rafał Jóźwicki s. 79-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ instrumentów finansowych na rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Rafał Jóźwicki s. 89-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koszt kapitału w przedsiębiorstwie Rafał Jóźwicki Agata Packa s. 161-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej Rafał Jóźwicki s. 165-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako centralnej instytucji rynku kapitałowego w Polsce Rafał Jóźwicki Agata Packa s. 179-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
Financing of fixed assets in selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange - the risk and profitability Rafał Jóźwicki s. 187-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność polskiego rynku akcji w świetle aktywnych strategii inwestycyjnych Rafał Jóźwicki s. 191-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konstrukcja systemów transakcyjnych opartych o analizę techniczną Rafał Jóźwicki s. 237-246
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fundusze inwestycyjne nieruchomości na polskim rynku kapitałowym Rafał Jóźwicki s. 574-585
Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa w kontekście różnic naliczania amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego Rafał Jóźwicki s. 871-880
  Zacytuj
 • Udostępnij