Znaleziono 8 artykułów

Agata Packa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena skuteczności polityki pieniężnej NBP w poszczególnych etapach okresu transformacji Agata Packa s. 9-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dylematy wokół niezależności Banku Centralnego Agata Packa s. 19-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kredytowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych Agata Packa s. 137-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie działalności przedsiębiorstwa w oparciu o wierzytelności Agata Packa s. 159-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koszt kapitału w przedsiębiorstwie Rafał Jóźwicki Agata Packa s. 161-177
  Zacytuj
 • Udostępnij
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa Agata Packa s. 163-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako centralnej instytucji rynku kapitałowego w Polsce Rafał Jóźwicki Agata Packa s. 179-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał obrotowy netto jako wyznacznik wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa Agata Packa Stanisław Piotrowski s. 193-204
  Zacytuj
 • Udostępnij