Znaleziono 14 artykułów

Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wskaźniki sektorowe w spółkach giełdowych za okres 2013–2014 Katarzyna Hawran Joanna Kowalik Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 25-44
Analityczno-syntetyczna forma sprawozdania finansowego Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz Mirela Romanowska s. 57-67
Pozytywne i negatywne skutki upadłości Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz Malwina Szczepkowska s. 65-74
Efektywność rodzinnych grup kapitałowych notowanych na WGPW Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz Malwina Szczepkowska s. 71-83
Uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania funduszy emerytalnych Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 119-132
Praktyczna ocena sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA w latach 2002-2005 Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 123-134
Źródła finansowania działalności w grupie kapitalowej Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 153-164
Wskaźniki finansowe, księgowe i gotówkowe Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 167-177
Wykorzystanie modelu Du Ponta do oceny efektywnego zarządzania na przykładzie wybranych przedsiębiorstw z sektora górniczego Katarzyna Hawran Joanna Kowalik Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 183-195
Analiza finansowania grupy kapitałowej Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 213-229
    Zacytuj
  • Udostępnij
Diagnoza pozycji finansowej spółek giełdowych metodą quick testu Tomasz Bednarz Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz Elżbieta Ziółkowska s. 223-234
Ocena wstępna sytuacji finansowej banków z wykorzystaniem „pięciu sił” Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 275-284
Poziom kapitału obrotowego netto determinantą wypłacalności polskich przedsiębiorstw sektora budowlanego Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 345-351
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ocena porównawcza sytuacji finansowej banków funkcjonujących w warunkach polskich Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz s. 397-411