Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2011, Tom 12, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Marjański Mirosław Włodarczyk s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność kontrwywiadu gospodarczego we współczesnym przedsiębiorstwie Mirosław Włodarczyk s. 9-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Outsourcing i offshoring jako czynniki ryzyka Ewa Grandys Andrzej J. Grandys s. 27-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy Marta Beściak s. 49-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kryzysem jako czynnik podnoszenia konkurencyjności MŚP w warunkach międzynarodowych powiązań kooperacyjnych Danuta Janczewska s. 67-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena pracy Policji a poczucie bezpieczeństwa obywateli w oglądzie socjologicznym Jadwiga Mazur s. 87-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola sił zbrojnych podczas powodzi Grzegorz Lisowski s. 103-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Udział Sił Zbrojnych w ochronie ludności Krzysztof Gąsiorek s. 121-140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Użycie jednostek wojskowych sił zbrojnych RP w działaniach ratowniczych i prewencyjnych prowadzonych w sytuacjach kryzysowych Eugeniusz Nowak s. 141-165
  Zacytuj
 • Udostępnij
Użycie jednostek wojskowych sił zbrojnych RP w działaniach ratowniczych i prewencyjnych prowadzonych w sytuacjach kryzysowych Eugeniusz Nowak s. 141-165
  Zacytuj
 • Udostępnij
Transformacja systemu przygotowań obronnych państwa w świetle nowej strategii obronności RP Jan Wojnarowski s. 169-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania bezpieczeństwa RP w Transatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa Marian Kozub s. 183-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiana społeczna i zmiana w organizacji w kierunku strategii komunikacyjnej Jadwiga Mazur s. 207-219
  Zacytuj
 • Udostępnij