Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2012, Tom 13, Numer 11

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maria Danielewicz s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jak czas i uwaga poświęcona przez pielęgniarkę rodzinną różnicuje sytuację wśród chorych na cukrzycę Anna Abramczyk s. 7-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Psychologiczna ocena poczucia własnej skuteczności u czynnych zawodowo studentów studiów medycznych Danuta Postroźny Regina Żuralska s. 23-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy zdrowotne i pielęgnacyjne pacjentów z zapalnymi układowymi chorobami tkanki łącznej Mariola Ejdys s. 31-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena narażenia na dym tytoniowy wśród studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Jerzy Foerster Piotr Pankiewicz Regina Żuralska s. 41-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaburzenia depresyjne i lękowe wśród pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów Mariola Ejdys s. 49-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obszar komunikacji niewerbalnej między położną a pacjentką w sytuacji poronienia Izabela Sebastyańska-Targowska s. 61-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zasoby strukturalne stacjonarnego lecznictwa pediatrycznego w Polsce Krystyna Piskorz-Ogórek s. 71-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Objawy stresu u pacjentów związane z zabiegiem operacyjnym Jolanta Paciuch s. 87-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metody uśmierzania bólu u chorych po zabiegach chirurgicznych Ewelina Wasilewska s. 99-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena warunków pracy pielęgniarek anestezjologicznych Małgorzata Suchocka s. 109-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Środowisko szpitalne – ryzyko zakażeń Iwona Flohr-Banaszek Beata Siwik Beata Zarzycka s. 125-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rzeczywistość samodzielności zawodowej pielęgniarek Marek Dobosz Agnieszka Gaworska-Krzemińska Kamila Tkaczuk s. 139-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój zawodowy pielęgniarek i położnych w SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Iwona Flohr-Banaszek Brygida Kondracka Magdalena Radłowska Beata Siwik s. 149-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Walidacja narzędzia badawczego dla potrzeb planowania obsad pielęgniarskich w szpitalnych oddziałach ratunkowych Jadwiga Klukow Anna Ksykiewicz-Dorota s. 161-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane problemy w opiece nad pacjentem hospitalizowanym Anna Abramczyk Maria Danielewicz Zofia M. Jurczyk Elżbieta Majchrzak-Kłokocka Hanna Taraszkiewicz s. 167-183
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jakość opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów hospitalizowanych Anna Abramczyk Maria Danielewicz Zofia M. Jurczyk Elżbieta Majchrzak-Kłokocka Hanna Taraszkiewicz s. 185-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Satysfakcja pacjentów hospitalizowanych z opieki realizowanej przez pielęgniarkę Anna Abramczyk Maria Danielewicz Elżbieta Majchrzak-Kłokocka Hanna Taraszkiewicz s. 201-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych z chorobą nowotworowa wobec personelu pielęgniarskiego Irena Bill Wioleta Borowska Bożena Czochra Elżbieta Grzeszczak Danuta Kowalska Alina Kędzia Beata Siwik Wioletta Szemplińska Beata Szeszko Joanna Wyszyńska Danuta Zalewska s. 215-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oczekiwania pacjentów chorych na cukrzycę w zakresie opieki realizowanej przez pielęgniarkę rodzinną – w świetle badań ogólnopolskich Anna Abramczyk s. 229-246
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oczekiwania pacjentów chorych na cukrzycę w zakresie opieki realizowanej przez pielęgniarkę rodzinną – w świetle badań ogólnopolskich Anna Abramczyk s. 229-246
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wiek a sytuacja zdrowotno-społeczna i poziom zapotrzebowania na opiekę wśród pacjentów chorych na cukrzycę na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej Anna Abramczyk s. 247-264
  Zacytuj
 • Udostępnij