Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
1999, Tom 1, Numer 6

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Halina Sobocka-Szczapa s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa monopolistycznego Joanna Cichocka s. 11-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Gminie Tuszyn Marzena Walaszczyk s. 23-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie wybranych metod badań operacyjnych do usprawnienia działalności firmy "Gumex" Edyta Szychowska s. 35-55
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola przedsiębiorcy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstwa Mariusz Pujan s. 57-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oferta kredytowa banku komercyjnego na przykładzie BRE Banku S.A. w Warszawie Joanna Chmielewska-Moskwa s. 79-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza efektywności portfela kredytowego Oddziału Banku Uniwersalnego Maciej Kłos s. 97-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola oszczędności w funkcjonowaniu banku na przykładzie PKO BP Zbigniew Traczyk s. 117-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane problemy kultury organizacyjnej w Grupie Pekao S.A. Krzysztof Kwiatkowski s. 155-161
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza wypłacalnych świadczeń i wpływów z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników : (na przykładzie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku) Piotr Golus s. 165-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tworzenie się rynku ubezpieczeń w Polsce w okresie transformacji Małgorzata Keller s. 183-196
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynek pracy w Wąbrzeźnie w świetle badań ankietowych Barbara Kowalska s. 199-205
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyczyny i stan bezrobocia w Łodzi Ewa Tokarska s. 207-211
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Joanna Ciasnocha s. 213-225
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opinie pracodawców i pracowników na temat zjawiska bezrobocia : (na przykładzie badań ankietowych) Elżbieta Sławińska s. 227-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polska polityka celna w procesach integracyjnych Polski z Unią Europejską Jerzy Dąbrowski s. 235-251
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szanse i zagrożenia związane z integracją Polski z Unią Europejską Barbara Kozłowska s. 253-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariery integracji Polski z Unią Europejską Cezary Płachecki s. 261-268
  Zacytuj
 • Udostępnij