Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2012, Tom 13, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Roman Lewandowski s. 7-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej Marcin Kautsch s. 13-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sytuacja finansowa wybranych szpitali w warunkach kryzysu systemu opieki zdrowotnej w Polsce Wiesław Janik s. 27-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sytuacja ekonomiczna stacji dializ w Polsce Adam Handzelewicz s. 45-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szpital efektywnym przedsiębiorstwem – jak wykorzystać informatyczne narzędzia analityczne, aby to osiągnąć? Daria Trućko-Stochmal s. 58-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania implementacji rachunku kosztów ABC w przedsiębiorstwie medycznym Benedykt Bober s. 71-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obiekt kalkulacyjny w rachunku kosztów szpitali – proponowane kierunki zmian Małgorzata Cygańska s. 89-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany strukturalne a proces identyfikacji, gromadzenia i przetwarzania danych o kosztach procedur medycznych w podmiotach leczniczych Janusz Chełchowski Dorota Gierz-Gierszewska s. 100-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola controllingu w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (NZOZ) Joanna Wieczorek s. 115-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
System zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji na przykładzie Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Janusz Chełchowski Brygida Kondracka s. 131-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie technologii teleinformatycznych do wzmocnienia pozycji pacjentów w systemie ochrony zdrowia Roman Lewandowski s. 142-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Unikalna identyfikacja pacjenta w kontekście integralności i interoperacyjności danych na rzecz efektywnego zarządzania przepływem pacjentów przez podmioty lecznicze Anna Gawrońska-Błaszczyk s. 154-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty doskonalenia systemów zarządzania jakością w obszarze opieki zdrowotnej Małgorzat Wiśniewska s. 167-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty doskonalenia systemów zarządzania jakością w obszarze opieki zdrowotnej ANeta Muzolf Małgorzata Wiśniewska s. 167-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane metody oceny jakości usługi pielęgniarskiej Anna Jasiak-Kujawska Małgorzata Wiśniewska s. 182-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie jakością w polskich szpitalach – wpływ systemów zarządzania jakością na funkcjonowanie szpitala Kamila Skrzypczyńska s. 196-208
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stosowanie zasad marketingowych przy obsłudze pacjentów w trakcie świadczenia usług zdrowotnych Agata Krukowska-Miler s. 209-220
  Zacytuj
 • Udostępnij
Systemy zarządzania jakością w placówkach medycznych Grażyna Broniewska s. 221-231
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jakość obsługi pacjenta a konkurencyjność gabinetu stomatologicznego Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska s. 232-247
  Zacytuj
 • Udostępnij
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w doskonaleniu zarządzania organizacją Janusz Chełchowski Brygida Kondracka s. 248-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ekonomiczny wymiar ochrony zdrowia – perspektywa przedsiębiorcy Izabela Rydlewska-Liszkowska s. 261-271
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inwestycje w zdrowie jako element inwestycji w kapitał ludzki Urszula Gołaszewska-Kaczan s. 272-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowotwory złośliwe – problem zdrowotny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa Janusz Chełchowski Brygida Kondracka s. 286-298
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie różnych form rekreacji fizycznej w prozdrowotnych trendach spędzaniu czasu wolnego Edward Chrzan s. 299-310
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 1 s. 313-316
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 2 s. 316-318
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikat 3 s. 318-319
  Zacytuj
 • Udostępnij