Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2008, Tom 9, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5
  Zacytuj
 • Udostępnij
O współczesnych tendencjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami Jan Lichtarski s. 7-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie procesami jako współczesna koncepcja zarządzania : istota i problemy wdrażania Stanisław Nowosielski s. 17-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zachowania menedżerskie w orientacji marketingowej Aniela Styś Stanisław Styś s. 27-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmieniający się model przywództwa w przedsiębiorstwie Katarzyna Cholewa s. 35-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elastyczność organizacji - jej przejawy i uwarunkowania : (w świetle badań) Grażyna Osbert-Pociecha s. 47-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tendencje zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce spowodowane procesem globalizacji gospodarki światowej Konrad Piechota s. 63-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarys nowych tendencji w zarządzaniu organizacjami w systemach informatycznych klasy Manufacturing Execution Systems Marcin Hernes Jawdiga Sobieska-Karpińska s. 73-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Istota i narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa Stefan Wrzosek s. 89-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Target Costing i Kaizen Costing jako nowoczesne narzędzia zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie Ewa Smektała s. 95-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurowanie czasem realizacji zamówień w przedsiębiorstwie Tadeusz Sarnowski s. 105-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie kreatywności i innowacyjności dla e-biznesu oraz jego rozwój Paweł Foedke s. 115-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nadzór właścicielski w przedsiębiorstwach rodzinnych Andrzej Marjański s. 125-135
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki wyboru przez organy gmin instrumentów dłużnych Marlena Borowiak-Michalska s. 137-152
  Zacytuj
 • Udostępnij
Więzi partnerskie Szymon Kłopocki s. 153-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena efetkywności procesów restrukturyzacji w jednostkach ochrony zdrowia Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 161-173
  Zacytuj
 • Udostępnij
Restrukturyzacja jako proces dostosowania przedsiębiorstw do potrzeb regionu Ewa A. Słowińska s. 175-187
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola strategii marketingowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Tomasz Hoffman s. 189-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przesłanki i kierunki doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw Michał Śnierzyński s. 203-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój instytucji działających w kapitałowych filarach emerytalnych w Polsce Paweł Trippner s. 211-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wynagrodzenia i ich funkcje w nowoczesnym przedsiębiorstwie Jarosław Sokołowski s. 225-235
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konstrukcja systemów transakcyjnych opartych o analizę techniczną Rafał Jóźwicki s. 237-246
  Zacytuj
 • Udostępnij