Znaleziono 12 artykułów

Stanisław Nowosielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie procesami jako współczesna koncepcja zarządzania : istota i problemy wdrażania Stanisław Nowosielski s. 17-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aspekty procesowe w rozwoju organizacji : od organizacji funkcjonalnej do procesowej Stanisław Nowosielski s. 25-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Symptomy sytuacji kryzysowych w małych i średnich przedsiębiorstwach Stanisław Nowosielski s. 27-41
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sposoby poprawy rentowności przedsiębiorstwa w czasach kryzysu Stanisław Nowosielski s. 33-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejście procesowe w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Stanisław Nowosielski s. 37-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orientacja procesowa w organizacjach : personalne aspekty wdrażania Stanisław Nowosielski s. 41-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja Lean management w małym przedsiębiorstwie : możliwości i ograniczenia zastosowania Stanisław Nowosielski s. 69-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa : istota, struktura i planowanie Stanisław Nowosielski s. 81-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie strategiczne jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach Stanisław Nowosielski s. 93-102
  Zacytuj
 • Udostępnij
Integracja zarządzania - moda czy konieczność Stanisław Nowosielski s. 97-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczne aspekty doskonalenia procesów w organizacji projektowej Stanisław Nowosielski s. 137-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Benchmarking w doskonaleniu podstawowej jednostki   samorządu terytorialnego : korzyści i ograniczenia   Stanisław Nowosielski Dorota Sało s. 175-187
  Zacytuj
 • Udostępnij