Znaleziono 8 artykułów

Stefan Wrzosek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys gospodarczy a inwestycje Stefan Wrzosek s. 7-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa jako system wczesnego ostrzegania przed upadłością Stefan Wrzosek s. 51-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uzasadnienie przydatności i interpretacja podstawowych metod dynamicznych rachunku efektywności przedsięwzięć rozwojowych Stefan Wrzosek s. 85-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Istota i narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa Stefan Wrzosek s. 89-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspólne wyzwania : literaturoznawcy polscy o historii Stefan Wrzosek s. 115-122
Przedsiębiorczość w sferze finansowania przedsiębiorstwa Stefan Wrzosek s. 119-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Świat historii Stanisława Wyspiańskiego", Stefan Wrzosek, Warszawa 1999 : [recenzja] Rafał Węgrzyniak Stefan Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Badania porównawcze : dyskusja o metodzie : Radziejowice, 6-8 lutego 1997 r.", pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Izabelin 1998 : [recenzja] Stefan Wrzosek Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 213-219