Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 6 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Anna Tomaszuk s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność MSP poprzez innowacyjność : założenia badawcze Małgorzata Gajowiak s. 7-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorstwo średniej wielkości – problemy zarządzania i uwarunkowania rozwoju Jerzy Paszkowski s. 19-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw – uwarunkowania społeczne Elżbieta Szul s. 33-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Paradygmaty organizacji sieciowej Mark Hrabi Justyna Trippner-Hrabi s. 45-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacje w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce – wybrane aspekty Jolanta Łuczaj s. 57-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy nauczania przedsiębiorczości w systemie edukacji na Litwie Juozas Lakis Juozas Vijeikis s. 69-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Perspektywy rozwoju administracji społecznie odpowiedzialnej w Polsce Urszula Kobylińska s. 85-95
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zasady funkcjonowania prywatnej działalności gospodarczej w Polsce : aspekty formalno-prawne Krzysztof Dzietczyk s. 97-111
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie jakości usług podczas ich współprodukcji – badania oparte na analizie treści wywiadów pogłębionych Wiesław Urban s. 113-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania kształtowania kryteriów oceny zamówień publicznych Joanna Dąbrowska Wiesław Matwiejczuk Małgorzata Mitura s. 125-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model pomiaru i oceny kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie Krzysztof Ejsmont Wojciech Werpachowski s. 137-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Модель стоимостной оценки «человеческого капитала – функции» и методика его отражения в составе интегрированной отчётности бюджетных организаций Анна Александровна Круподёрова Дмитрий Алексеевич Панков s. 153-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach rolniczych Wielkopolski Magdalena Kozera s. 165-179
  Zacytuj
 • Udostępnij
Percepcja klienta jako kluczowy wymiar pomiaru kapitału ludzkiego Joanna Samul s. 181-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Struktura kapitału ludzkiego a zmiany na rynku pracy w Polsce Barbara Wyrzykowska s. 191-205
  Zacytuj
 • Udostępnij
Developments in research on the attitudes Poznań University of Economics students Magdalena Popek s. 207-217
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyzwania badawcze wobec problematyki polskich tajemniczych mistrzów Sylwia Saczyńska-Sokół s. 219-229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Barriers and difficulties in talent management Joanna M. Moczydłowska s. 231-241
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ kompetencji kierownika projektu na sukces zarządzania projektem Anna Sobczak s. 243-254
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie proeksportowej strategii rozwoju dla krajów rozwijających się Agnieszka Piekutowska s. 255-264
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola i znaczenie stereotypów w kreowaniu współpracy transgranicznej : na przykładzie podlaskich przedsiębiorców Anna Tomaszuk s. 256-275
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania realizacji wspólnych projektów w ramach współpracy transgranicznej podlaskich przedsiębiorstw Andrzej Daniluk s. 277-289
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaufanie w powiązaniach przedsiębiorstw opartych na współpracy Anna Wasiluk s. 291-301
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaufanie i współpraca w sieci jako odpowiedź na przemiany społeczno-gospodarcze : wybrane aspekty Andżelika Libertowska s. 303-313
  Zacytuj
 • Udostępnij
Futurologiczne trendy polskiej transformacji w I połowie XXI wieku Henryk Sasinowski s. 315-327
  Zacytuj
 • Udostępnij
Euroregion jako przykład marketingu połączonego (terytorialnego, lokalnego i regionalnego) na wybranym przykładzie Marianna Greta Ewa Tomczak-Woźniak s. 329-339
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketingowy audyt produktu miasta – wybrane aspekty Ewa Glińska Ewelina Muszyńska s. 341-351
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketingowe atrybuty rynku książki w gospodarce opartej na wiedzy Andrzej Pawluczuk s. 353-363
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakterystyka zmian w systemach dystrybucji samochodów osobowych w Polsce Wojciech Lewicki s. 365-376
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródła i determinanty reputacji przedsiębiorstw deweloperskich Justyna Grześ-Bukłaho s. 377-387
  Zacytuj
 • Udostępnij
Relacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw sektora transportu w województwie podlaskim Grażyna Michalczuk Urszula Widelska s. 389-401
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sytuacja demograficzno-epidemiologiczna a zarządzanie opieką zdrowotną w regionie – studium województwa podlaskiego Joanna A. Jończyk s. 403-416
  Zacytuj
 • Udostępnij
Planowanie jako pierwszy etap zarządzania urzędową kontrolą żywności w Polsce Dorota Jendza s. 417-428
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja i specyfika łańcuchów dostaw w budownictwie Urszula Ryciuk s. 429-439
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowie Jerzy Obolewicz s. 441-451
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie, dowodzenie, kierowanie, podczas sytuacji kryzysowych Zbigniew Grzywna s. 453-466
  Zacytuj
 • Udostępnij