Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2008, Tom 9, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Łukasz Sułkowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcje fazowego rozwoju przedsiębiorstwa Michał Feter s. 9-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola komunikowania się w procesach zawierania fuzji przez przedsiębiorstwa Katarzyna Baranowska s. 25-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elementy modelowania systemu strategii finansowej przedsiębiorstwa Iwona Moszkowicz s. 35-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
New Connect jako źródło finansowania MŚP Dariusz Ciecierski s. 45-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motywacja a temperament w zarządzaniu Monika Olejniczak s. 55-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces podejmowania decyzji Joanna Łuczak s. 65-77
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie projektami Katarzyna Białas s. 79-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zaufanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem Małgorzata Krajewska-Nieckarz s. 93-104
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obciążenie pracą jako czynnik zarzadzania zasobami ludzkimi Jerzy Górski s. 105-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sektor szkolnictwa wyższego a sektor oświaty i szkoleń : wybrane możliwości substytucji studiów wyższych Rafał Szklarek s. 113-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie szkołą w gospodarce opartej na wiedzy Żanetta Pawlak s. 129-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowanie medialnych spółek Skarbu Państwa : jego wpływ na realizację misji publicznej Robert Dziemba s. 141-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model zarządzania strategicznego organizacją ratowniczą w systemie bezpieczeństwa państwa Dariusz Rzepka s. 157-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyciąganie inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego jako element polityki rozwoju lokalnego Elżbieta Kaczmarek s. 165-175
  Zacytuj
 • Udostępnij
Działalność stowarzyszenia inicjatyw społeczno-gospodarczych a innowacyjność przedsiębiorstw na przykładzie powiatu białogardzkiego Andrzej Adamczewski s. 177-187
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elektroniczny obieg dokumentów jako narzędzie wspomagające zarządzanie informacją w starostwie powiatowym Jan Leszczyński s. 189-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badania pilotażowe stanu wdrożenia Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w wybranych regionach Polski i poziomu wiedzy na temat tej formy inwestycji Małgorzata Brzezińska s. 195-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dyskryminacja a bezrobocie kobiet na polskim rynku pracy Magdalena Byczkowska s. 213-222
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zabezpieczenie społeczne a ubezpieczenia społeczne w organizacjach gospodarczych Marta Beściak s. 223-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dyskusje wokół sposobów finansowania usług oświatowych - koncepcja voucherówi innych form alternatywnego finansowania Stanisław Czaja Halina Wysokińska s. 233-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem mobbingu w organizacjach w Polsce Magdalena Byczkowska s. 247-256
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie Łukasz Chruściel s. 259-269
  Zacytuj
 • Udostępnij
Widowiska sportowe - przyjemność patrzenia, wysoka stopa zwrotu inwestycji Przemysław Olczak s. 271-279
  Zacytuj
 • Udostępnij
Demokracja amerykańska w ujęciu J. F. Kennedy'ego, J. Rawlsa i G. C. Lodge'a Adam Koperek Jerzy Koperek s. 281-290
  Zacytuj
 • Udostępnij
Geneza powstania państwa Izrael Gniewomir Pieńkowski s. 291-310
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie marketingu relacji w zarządzaniu szpitalem w Polsce Joanna Sułkowska s. 311-314
  Zacytuj
 • Udostępnij