Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2015, Tom 16, Numer 4 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maciej Dębski s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Globalizacja turystyki medycznej i jej implikacje : wybrane problemy dyskusji o miejscu "medical tourism" w trójkącie: nauka, ochrona zdrowia, państwo Bogusław Stankiewicz s. 11-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Usługi Spa and Wellness w ofercie przedsiębiorstw hotelowych województwa pomorskiego jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej regionu Katarzyna Biełuszko Aleksandra Grobelna s. 25-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane aspekty rozwoju turystyki morskiej i przybrzeżnej krajów Regionu Morza Bałtyckiego Katarzyna Skrzeszewska s. 43-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalizacja światowego rynku "Cruisingu" Joanna Kizielewicz s. 61-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing communication as a significant element of management in a tourist region – model approach Maciej Dębski s. 75-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Word-of-mouth marketing as a promotional tool of tourist regions Dagmara Grzejszczak s. 87-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie regionem turystycznym: Przykład regionu Bieszczad w latach 1952−2014 Ewa Szulc‐Dąbrowiecka Urszula Żuławska s. 99-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Franchising i leasing jako alternatywne źródła finansowania i rozwoju międzynarodowych systemów hotelowych w kontekście ekspansji regionalnej Hanna Górska-Warsewicz Olena Kulykovets Teresa Mikulska s. 115-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie finansowych modeli wielowymiarowych do oceny możliwości kontynuowania działalności na przykładzie wybranych spółek giełdowych z branży gastronomicznej i hotelarsko-turystycznej Agnieszka Bobola Agnieszka Maciąg s. 133-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena przyszłych kadr sektora turystycznego w opinii wybranych podmiotów branży : analiza studium przypadku Aleksandra Grobelna s. 147-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność cenowa w obszarze turystyki Teresa Skalska s. 163-178
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obserwacja zmian w zachowaniach nabywczych mieszkańców wypoczywających w strefie nadmorskiej, jako element zarządzania przedsiębiorstwem w regionie turystycznym Joanna Kizielewicz s. 179-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Evolving attitude to women in tourism industry from cultural and economic Edyta Łyszkowska s. 191-200
  Zacytuj
 • Udostępnij