Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2003, Tom 4, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Halina Sobocka-Szczapa s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Вступ Halina Sobocka-Szczapa s. 9-11
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model «homo oeconomicus» : kilka problemów Ireneusz Bittner s. 13-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Механізмн використання конкурентних переваг української економіки в інтеграції її в ЄС M.I. Dolisznyj M.A. Kozoriz s. 23-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mechanizm wykorzystania przewag konkurencyjnych gospodarki ukraińskiej w świetle jej integracji z UE M.I. Dolisznyj M.A. Kozoriz s. 33-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Освітній комплекс Україні : европейський вибір В.І. Куценко s. 43-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Політико-правові та фінансово-економічні проблеми України в контексті інтеграції з країнами Европейського Союзу Jewgen W. Krikawskij Olga B. Mnych s. 49-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityczno-prawne oraz finansowo-ekonomiczne problemy Ukrainy w kontekście integracji z krajami Unii Europejskiej Jewgen W. Krikawskij Olga B. Mnych s. 55-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Інноваційний потенціал регіонального ринку праці у контексті европейської інтеграціі Semiw Liubow s. 63-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał innowacyjny regionalnego rynku pracy w kontekście integracji europejskiej Semiw Liubow s. 71-79
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bank Factoring Services and their Influence on the Level of Reliability of Enterprises Functioning S.B.A. Mniff s. 81-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Моделі інноваційного розвитку країн центральної та східної Європи в контексті європейської інтеграції Natalia Czuchraj s. 89-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele rozwoju innowacyjnego państw censtralnej i wschodniej Europy w kontekście integracji europejskiej Natalia Czuchraj s. 103-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Вивчення зарубіжного досвіду регулювання зовнішньо-економічних зв’язків в Укріні і Польщі в контексті європейської інтеграції Olga B. Mnych s. 117-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Decision Support Multifunctional System "Ukrainian Budget" Ludmilla B. Koshlai Mikhail V. Mikhalevich s. 125-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Проблема безробоття серед молоді Jawdiga Gawryś s. 147-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacja a rodzina - analiza praktyk familistycznych w organizacjach w Polsce Łukasz Sułkowski s. 153-165
  Zacytuj
 • Udostępnij
Powstanie i rozwój łódzkiej szkoły otolaryngologii Joanna Sułkowska s. 167-178
  Zacytuj
 • Udostępnij