Znaleziono 27 artykułów

Halina Sobocka-Szczapa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Halina Sobocka-Szczapa s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Halina Sobocka-Szczapa s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Słowo wstępne Halina Sobocka-Szczapa s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Halina Sobocka-Szczapa s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Halina Sobocka-Szczapa s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wprowadzenie Halina Sobocka-Szczapa s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Preface Halina Sobocka-Szczapa Łukasz Sułkowski s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Вступ Halina Sobocka-Szczapa s. 9-11
  Zacytuj
 • Udostępnij
Employees’ education as an element of the Human Resource Management – Polish experience Halina Sobocka-Szczapa s. 11-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy województwa łódzkiego Halina Sobocka-Szczapa s. 53-79
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacje pozarządowe w działaniach ekonomii społecznej w Polsce Halina Sobocka-Szczapa s. 79-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacja o sytuacji na rynku pracy w Polsce w końcu 2000 i na początku 2001 roku Halina Sobocka-Szczapa s. 83-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykluczenie cyfrowe a problemy kadrowe firm Halina Sobocka-Szczapa s. 91-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szkolnictwo niepubliczne w Polsce w latach 1992-1998 Halina Sobocka-Szczapa s. 101-110
  Zacytuj
 • Udostępnij
Young people in the labor market : improvement or stagnation? Halina Sobocka-Szczapa s. 113-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspomaganie potencjału intelektualnego bezrobotnych na rynku pracy w Polsce Halina Sobocka-Szczapa s. 128-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Łódzka specjalna strefa ekonomiczna - wyniki badań ankietowych Halina Sobocka-Szczapa s. 129-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynek pracy w województwie łódzkim a oferta edukacyjna Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Halina Sobocka-Szczapa s. 139-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Młodzież na rynku pracy : ocena procesu kształcenia oraz umiejętności nabytych w trakcie nauki : wyniki badań ankietowych '98 Halina Sobocka-Szczapa s. 143-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jobcoaching – a Method of Age Management in an Organisation Halina Sobocka-Szczapa s. 145-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Atypical Forms of Employment as a Determinant of Economic Activity of People above 45 Years Old Halina Sobocka-Szczapa s. 161-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy w Polsce Halina Sobocka-Szczapa s. 173-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształcenie ustawiczne jako determinanta bezpieczeństwa zasobów pracy na rynku pracy w Polsce Halina Sobocka-Szczapa s. 183-193
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elastyczne formy zatrudnienia stosowane w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań ankietowych Halina Sobocka-Szczapa s. 195-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie wiekiem w podmiotach gospodarczych a ich konkurencyjność Halina Sobocka-Szczapa s. 251-268
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samorząd terytorialny we wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej = Local government in supporting local entrepreneurship Halina Sobocka-Szczapa s. 259-269
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena pracowników w mikropodmiotach województwa łódzkiego Halina Sobocka-Szczapa s. 297-232
  Zacytuj
 • Udostępnij