Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2007, Tom 8, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Walentyna Kwiatkowska s. 5-12
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konkurencyjność i globalizacja - dylematy we współczesnym świecie Małgorzata Kociszewska-Panaszek s. 15-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Białoruś - nasz sąsiad i ważny partner we współpracy gospodarczej Bolesław Chmieliński s. 27-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polsko-białoruskie więzi historyczne i kulturowe Bolesław Chmieliński s. 41-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki w kontekście uczestnictwa w procesie światowej globalizacji Jerzy Koperek Adam Kopererk s. 65-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ systemu edukacji na rynek pracy w Polsce Elżbieta Twardowska s. 77-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie rozwoju szkolnictwa wyższego w polskiej gospodarce Elżbieta Twardowska s. 99-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinanty przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach wirtualnych Joanna Krygier s. 117-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Chiński styl komunikacji interpersonalnej i jego wpływ na negocjacje Michał Chmielecki s. 131-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola marketingu we współczesnej kulturze konsumpcyjnej Łukasz Sułkowski s. 145-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
JIT - niezawodny system zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie Muzahim Al-Noorachi s. 155-160
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie dystrybucji na polskim rynku IT Joanna Krygier s. 161-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Blitzkrieg jako rodzaj strategii marketingowej Michał Turniak s. 181-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza międzyzakładowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Stanisław Piotrowski s. 195-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena systemów motywowania pracowników w polskim MSP Barbara Kamińska s. 217-234
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie małych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce - wnioski z badań Andrzej Marjański s. 235-246
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procedury procesu restrukturyzacji finansowej placówek ochrony zdrowia Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 247-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Efektywność" działań fiskalnych referatów finansowych w mieście X w zakresie podatku od nieruchomości : przyczynek do analizy komparatywnej Maciej Trippner s. 259-267
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskujących dochody z pracy za granicą Stanisław Piotrowski s. 269-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola dwutorowości perswazji w negocjacjach Michał Chmielecki s. 285-297
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce : (wybrane zagadnienia) Bolesław Chmieliński s. 299-315
  Zacytuj
 • Udostępnij
Własność i management w myśli marksistowskiej jako kwalifikatory rzeczywistości społecznej Paweł Sydor s. 317-324
  Zacytuj
 • Udostępnij
Statystyczna ocena problemów ze statystyką studentów licencjackich studiów zaocznych w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Zofia Jóźwiak s. 327-338
  Zacytuj
 • Udostępnij