Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 13 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Barbara Kożuch s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
W poszukiwaniu modelu biznesowego dla technologiczno-społecznej innowacji: przypadek SyNat Ewa Okoń-Horodyńska s. 11-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym Krzysztof Firlej s. 27-39
  Zacytuj
 • Udostępnij
Education in crisis? : task and development of educational leaders Grzegorz Mazurkiewicz s. 41-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej Jakub Bis s. 53-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania Jakub Drzewiecki s. 65-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdawczy a zarządczy dysonans koncepcji inwestycji Waldemar Piotr Gil s. 77-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ponowne wprowadzenie m arki na rynek jako przykład strategii produktowej Alfreda Kamińska s. 89-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Decyzje strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych jako implikacja wartości ich założycieli w świetle badań własnych Adrianna Lewandowska s. 101-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie zarządzania wyszczuplającego na przykładzie Toyota – Valenciennes (Francja) Barbara Mazur s. 115-125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Myślenie strategiczne – kompetencje poznawcze wspierające tworzenie i wdrażanie strategii Anna Witek-Crabb s. 127-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynek pracy w województwie łódzkim a oferta edukacyjna Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Halina Sobocka-Szczapa s. 139-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna nieodpowiedzialność biznesu – przyczyny i wnioski dla audytu Wojciech Przychodzeń Justyna Przychodzeń s. 151-163
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo ekologiczne w kontekście systemu zarządzania środowiskowego EMAS Małgorzata Kociszewska-Panaszek s. 165-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Segmentacja rynku odzieżowego Ewa Grandys Andrzej Grandys s. 177-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reakcje na potrzeby klientów jako przejaw dbania o jakość pracy i konkurencyjność na przykładzie placówek doskonalenia nauczycieli Joanna Borowska s. 185-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Doskonalenie planowania i o rganizowania procesów edukacyjnych na przykładzie ewaluacji zewnętrznej w placówkach doskonalenia nauczycieli Joanna Kotlarz s. 199-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inicjatywy gospodarczego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego Jerzy Gromek s. 207-220
  Zacytuj
 • Udostępnij
Typy racjonalności w edukacji menedżerskiej w Polsce: podejście krytyczne Michał Zawadzki s. 221-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontrola zarządcza jako instrument umacniania kapitału społecznego Zbysław Dobrowolski s. 233-241
  Zacytuj
 • Udostępnij
Value creation and stakeholders in the model of the intelligent municipality – theoretical perspective Wioletta Wereda s. 243-257
  Zacytuj
 • Udostępnij