Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2010, Tom 11, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Henryk Skłodowski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Psychologiczne wyzwania kryzysu Henryk Skłodowski s. 9-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wypalenie zawodowe w świetle literatury Dagmara Szonert-Rzepecka s. 23-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys wartości a czynniki potencjał u człowieka w rozwoju psychologicznym Henryk Jarosiewicz s. 43-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Życiowe sytuacje kryzysu: fenomenologia, typy oraz wewnętrzne konflikty Alesia Sacuk s. 61-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys tożsamości a pełnione przez młodych dorosłych role życiowe Anna Paszkowska‐Rogacz s. 71-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys a cele życiowe studentów SWSPiZ w Łodzi Barbara Kamińska Zofia Warzyńska-Bartczak Franciszek M. Warzyński s. 91-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Psychospołeczne funkcjonowanie człowieka niepełnosprawnego fizycznie Anita Gałuszka s. 109-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza percepcji pojęcia kryzys w kontekście poczucia koherencji i cech osobowości : doniesienie z badań Małgorzata Klimka Ewa Kliza s. 125-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hardiness jako narzędzie wspomagające radzenie sobie w sytuacji kryzysowej – przegląd badań Marzena Jankowska s. 149-165
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys w ujęciu psychologii ewolucyjnej Małgorzata Roślak s. 167-178
  Zacytuj
 • Udostępnij
Choroba przewlekła jako sytuacja kryzysowa w systemie rodzinnym Waldemar Świętochowski s. 179-196
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opieka nad osobą nieuleczalnie chorą w rodzinie : wyzwania wobec społeczno ‐ instytucjonalnego otoczenia osób chorych terminalnie Sabina Pawlas-Czyż s. 197-212
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Uczciwa kłótnia” – sposób na zapobieganie kryzysom w związkach partnerskich Beata Wolfigiel s. 213-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Pieska terapia” − propozycja nowego modelu postępowania w przypadku PTSD i innych reakcji na stres Monika Włodarczyk-Dutka s. 227-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika funkcjonowania rodzin dzieci z zespołem Aicardi jako przykład radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych Edyta Nieduziak s. 239-258
  Zacytuj
 • Udostępnij