Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2009, Tom 10, Numer 10

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Mieczysław Adamczyk s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aspiracje edukacyjne młodzieży klas maturalnych z małego miasta Teresa Bogusława Chmiel s. 11-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ośrodki zamiejscowe uczelni wyższych w planach edukacyjnych młodzieży szkół średnich II stopnia na przykładzie Świdnicy Aneta Kamińska s. 37-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola nadzoru pedagogicznego w zarządzaniu jakością w szkole Dorota Kołodziejczyk s. 45-59
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspieranie uzdolnień i zainteresowań młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego Zbigniew Paśko s. 61-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sukces - ostateczna ucieczka od wolności? : psychoanaliza skojarzeń symbolicznych ukcesu młodzieży klas maturalnych Andrzej Chmiel s. 93-111
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samomat - symboliczna kompozycja sukcesu : psychoanaliza determinant sukcesu młodzieży klas maturalnych Andrzej Chmiel s. 113-125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na powiatowym rynku pracy Mieczysław Adamczyk s. 127-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zjawisko "bezradności wobec źródła informacji" i wykluczenia informacyjnego jako jedno z zagrożeń społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Agnieszka Becla Stanisław Czaja s. 139-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjne metodyki badań w naukach o zarządzaniu - inspiracje ewolucyjne Łukasz Sułkowski s. 157-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kapitał intelektualny źródłem wzrostu wartości przedsiębiorstwa Waldemar Walczak s. 173-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarys koncepcji zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu jednostkami medycznymi w Polsce Joanna Sułkowska s. 193-199
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komunikowanie kapitału intelektualnego wyzwaniem dla rachunkowości Justyna Fijałkowska s. 201-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcje uczelni wyższej w małych i średnich ośrodkach miejskich na przykładzie doświadzczeń polskich Stanisław Czaja Halina Wysokińska s. 223-239
  Zacytuj
 • Udostępnij