Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2011, Tom 12, Numer 9

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Kolasińska‐Morawska s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie logistyczne – koncepcją realizacji przewagi konkurencyjnej czy kluczowych cech konkurencyjności? Katarzyna Wach-Grzybowska s. 11-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie wyszczuplające kluczem do poprawy jakości logistyki w procesach produkcyjnych Mirosław Wasilewski s. 19-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania w outsourcingu logistycznym Mieczysław Rajkiewicz s. 39-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój przedsiębiorstwa w kontekście logistycznych działań międzynarodowych Katarzyna Wach-Grzybowska s. 55-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pozycja logistyki w strukturach organizacyjnych małych przedsiębiorstw Marta Brzozowska s. 71-79
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zarządzania marketingowo-logistycznego na poziom luki technologicznej w przedsiębiorstwach z grupy MŚP Danuta Janczewska s. 81-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola logistyki dystrybucji w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej firm na polskim rynku it Joanna Krygier s. 97-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tworzenie wartości dystrybucji w procesie zarządzania marketingowo-logistycznego na przykładzie sektora spożywczego Danuta Janczewska s. 109-123
  Zacytuj
 • Udostępnij
Logistyka sklepów Internetowych Paweł Morawski s. 125-140
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejście sytuacyjne dla oceny metod transportu w logistyce danych – na przykładzie ZUS Michał Turniak s. 143-159
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ systemów EDI na konkurencyjność przedsiębiorstw Bartłomiej Stopczyński s. 161-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
RFID jako wsparcie procesów obsługi klienta w systemach logistyki dystrybucji Katarzyna Kolasińska‐Morawska s. 171-182
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zależności między infrastrukturą transportu a poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych województwa łódzkiego Remigiusz Kozłowski s. 185-198
  Zacytuj
 • Udostępnij