Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2004, Tom 5, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Władysław Welfe s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dlaczego ludzka pamięć zawodzi? : współczesne kierunki badań nad powstawaniem zniekształceń pamięciowych Justyna Olszewska s. 9-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kariera w ujęciu teoretycznym Aleksandra Piekarska s. 23-39
  Zacytuj
 • Udostępnij
Osobowościowe wyznaczniki doboru kandydatów na kierowników małych i średnich firm Ewa Kliza s. 41-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia tworzenia i posługiwania się markami w branży piwowarskiej - analiza i ocena na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Jarosław Gawryś s. 57-65
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie narzędzi promocji w stowarzyszeniu użyteczności publicznej - Związek Harcerstwa Polskiego Mariusz Glinkowski s. 67-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Barbara Kamińska s. 79-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - pojęcie i teoria Zofia Patora-Wysocka s. 95-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Telepraca - alternatywna forma zatrudnienia i organizacji pracy Ewa Stroińska s. 107-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza relacji między inwestycjami rzeczowymi, kapitałowymi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie Karolina Marciniak s. 145-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zyskiem w warunkach globalizujących się rynków kapitałowych Justyna Fijałkowska s. 157-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcyjne przesłanki usuwania z ksiąg instrumentu finansowego Maciej Frendzel s. 177-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka pieniężna w Polsce w okresie transformacji jako instrument walki z inflacją Tomasz Grabia s. 195-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce w przekroju województw w latach 1999-2002 Mariusz Nyk s. 217-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne - analiza porównawcza Paweł Trippner s. 239-258
  Zacytuj
 • Udostępnij