Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2015, Tom 16, Numer 3 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jan Lichtarski s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Negatywne egzemplifikacje wpływu dorobku nauki na praktykę organizacji i zarządzania Grzegorz Jokiel s. 9-18
  Zacytuj
 • Udostępnij
Formalizacja negocjacji w firmie : zasady metodyczne i studium przypadku Andrzej Kozina s. 19-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
O złożoności i zawodności decyzji menedżerskich w procesie przygotowania zmiany organizacyjnej Jan Lichtarski s. 33-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Outsourcing w zarządzaniu projektami szkoleniowymi Tadeusz Listwan Tomasz Sierpowski s. 43-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
System produkcji - PUSH czy PULL Magdalena Masel s. 55-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja Lean management w małym przedsiębiorstwie : możliwości i ograniczenia zastosowania Stanisław Nowosielski s. 69-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania wykorzystania dorobku nauk o zarządzaniu w praktyce Grażyna Osbert‐Pociecha s. 81-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dylematy związane z implementacją współczesnych koncepcji i metod zarządzania Małgorzata Trenkner s. 95-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie kognitywnych programów agentowych   w zintegrowanym systemie informatycznym zarządzania Marcin Hernes s. 111-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Centra Transferu Technologii jako podmioty zarządzania   własnością intelektualną - aktualne problemy i wyzwania Tomasz Hoffmann Michał Śnierzyński s. 125-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania bezpieczeństwa w firmie Kazimierz Kołodziejczyk s. 143-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiany strukturalne przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji – efekty i problemy Janusz Kraśniak s. 151-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zmiana poziomu elastyczności przedsiębiorstwa a jej koszt – analiza studium przypadku Mirosław Moroz s. 163-173
  Zacytuj
 • Udostępnij
Benchmarking w doskonaleniu podstawowej jednostki   samorządu terytorialnego : korzyści i ograniczenia   Stanisław Nowosielski Dorota Sało s. 175-187
  Zacytuj
 • Udostępnij
Więzi międzyorganizacyjne w zarządzaniu innowacyjnym projektem technologicznym Tadeusz Sarnowski s. 189-199
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problematyka oceny efektywności działania firmy na przykładzie branży farmaceutycznej Izabela Witczak s. 201-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badanie dobrobytu społecznego na podstawie wskaźników opartych na PKB Przemysław Grzegorek s. 211-222
  Zacytuj
 • Udostępnij