Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 7 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marcela Rebeca Contreras Loera Andrzej Marjański s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metodyka badań firm rodzinnych Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski s. 11-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych : analiza wstępnych wyników badań Jacek Pluta Krzysztof Safin s. 23-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ile rodziny w firmie rodzinnej? : wyniki badań w Wielkopolsce Ewa Więcek-Janka s. 37-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sukcesja w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych Agnieszka Pawlak s. 55-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biznes przy rodzinnym stole Magdalena Masny-Dawidowicz s. 69-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
La sucesión generacional en la empresa hotelera familiar, en un destino turístico de México Ana Virginia Maldonado Alcudia Minerva Candelaria Maldonado Alcudia César Miguel Maldonado Alcudia Aida Alvarado Borrego s. 79-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ciągłość przywództwa jako wyzwanie w procesie sukcesyjnym firm rodzinnych Adrianna Lewandowska s. 89-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kryzysowe wobec ryzyka pierwszej sukcesji w polskich firmach rodzinnych Marek Andrzejewski s. 103-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane postulaty dotyczące zmian w przepisach prawa w zakresie ułatwienia sukcesji w firmach rodzinnych Łukasz Martyniec Paweł Rataj s. 115-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
CARGIL – czego możemy się nauczyć od największej na świecie firmy rodzinnej? Zbigniew Bochniarz Jacek Lipiec s. 131-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Size and the Strategic International Orienta - tion: The Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms Krzysztof Wach Liwiusz Wojciechowski s. 143-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spotkania rodziny jako mechanizm family governance w polskich firmach rodzinnych : wstępne obserwacje Izabela Koładkiewicz s. 157-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cooperative in the rural community and the role of the family in his administration Marcela Rebeca Contreras Loera s. 171-186
  Zacytuj
 • Udostępnij
Grupy przedsiębiorstw rodzinnych – perspektywy badań empirycznych Andrzej Marjański s. 187-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mocne i słabe strony firm rodzinnych – szanse na rozwój czy stagnacja? : na przykładzie regionu świdnickiego i wałbrzyskiego Stanisław Czaja s. 201-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opracowanie strategii firm rodzinnych z wykorzystaniem logistyki Ewa Kempa s. 215-225
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach rodzinnych Ewa Mazur-Wierzbicka s. 227-240
  Zacytuj
 • Udostępnij
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej Nelly Daszkiewicz s. 243-252
  Zacytuj
 • Udostępnij
Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów rozwoju państw nisko rozwiniętych: zarys problematyki Aleksander Surdej s. 253-268
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie firm rodzinnych w niestabilnym otoczeniu Krystyna Leszczewska s. 269-282
  Zacytuj
 • Udostępnij
Las Pyme’s manufactureras Sinaloenses y su proceso de internacionalización Laura Elena Benítez Campaña s. 283-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywność rynkowa produkcyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce – na podstawie badań empirycznych Elżbieta Roszko-Wójtowicz s. 297-312
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowe wsparcie firm rodzinnych przez instytucje otoczenia biznesu regionu łódzkie go Agnieszka Czajkowska s. 313-324
  Zacytuj
 • Udostępnij
Plan de desarrollo empresarial y familiar : el caso de tres pequeñas empresas Mexicanas Sylvia Pomar Fernández Araceli Rendón Trejo s. 325-339
  Zacytuj
 • Udostępnij
The importance of MSMEs for the development of women entrepreneurship: a story from Indonesia Tulus T.H. Tambunan s. 343-363
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce firm rodzinnych w sektorze MSP województwa lubelskiego Karolina Gałązka Małgorzata Sosińska-Wit s. 365-377
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poziom i cele działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw Kamil Decyk Małgorzata Juchniewicz s. 379-391
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adoption and use of ICT as a factor of development of small and medium-sized enterprises in Poland Małgorzata Okręglicka s. 393-405
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola przemysłów kreatywnych w rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw – doświadczenia brytyjskie Renata Lisowska s. 407-419
  Zacytuj
 • Udostępnij
Planning and formulation of marketing strategy for small and medium-sized enterprises Justyna Marjańska Katarzyna Staniszewska s. 421-431
  Zacytuj
 • Udostępnij
Planning and formulation of marketing strategy for small and medium-sized enterprises Justyna Marjańska Katarzyna Staniszewska s. 421-431
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dojrzałość innowacyjna pracodawców i pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Aleksandra Dewicka s. 433-444
  Zacytuj
 • Udostępnij