Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2013, Tom 14, Numer 12 (1)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Ewa Gołębiowska s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
W pogoni za konieczną zmianą : kreatywność i przedsiębiorczość menedżera Jan D. Antoszkiewicz s. 7-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Transformacje kulturowe współczesnych uczelni wyższych Łukasz Sułkowski s. 23-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kadry menedżerskiej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju organizacji jutra Ewa Gołębiowska s. 33-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola zarządu i kadry menedżerskiej w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw Małgorzata Oziębło s. 51-63
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model biznesu jako koncepcja prowadzenia przedsiębiorstwa Krystyna Leszczewska s. 65-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model otwartych innowacji w działalności współczesnych przedsiębiorstw Natalia Przybylska s. 77-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjne metody wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem Dominika Biniasz Iwona Łapuńska s. 89-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność a wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem Urszula Gołaszewska-Kaczan s. 101-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontrola zarządcza jako wyzwanie dla kadry menedżerskiej jednostek sektora finansów publicznych Sylwia Łęgowik-Świącik s. 111-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instytucjonalizacja otoczenia biznesu Zbigniew Olesiński s. 121-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Deregulacja zawodu księgowego w kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania małych przedsiębiorstw Elżbieta Klamut s. 137-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oblicza zarządzania Tadeusz P. Tkaczyk s. 151-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowe paradygmaty w zarządzaniu przedsiębiorstwem a działania kadry menedżerskiej Piotr Tomski s. 165-175
  Zacytuj
 • Udostępnij
Coaching elementem doskonalenia zawodowego kadr logistycznych Mieczysław Pawlisiak s. 177-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
Menedżer w procesie budowania relacji z klientem na przykładzie przedsiębiorstw w województwie podlaskim Urszula Widelska s. 189-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przeciążenie informacją – nowy problem zarządzania Sylwia Wojciechowska-Filipek s. 199-211
  Zacytuj
 • Udostępnij
Model kompetencji przywódczych współczesnych menedżerów Joanna Wszeborowska s. 213-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola najwyższego kierownictwa w procesie implementacji i doskonalenia systemu zarządzania jakością Dominik Zimon s. 225-233
  Zacytuj
 • Udostępnij
Synergia i opcje rzeczowe w innowacyjnych strategiach zarządzania w przedsiębiorstwach Józef Bućko s. 235-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompleksowe podejście do zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej Małgorzata Baran Jacek Strojny s. 247-262
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modelling the decoupling point in forward and backward supply chains Michał Adamczak Piotr Cyplik Roman Domański Martyna Malak Żaneta Pruska s. 263-273
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki sukcesu w praktyce zarządzania miękkimi projektami unijnymi w uczelniach wyższych Małgorzata Baran Monika Kłos s. 275-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola nauk o zarządzaniu w rozwoju mikroprzedsiębiorstw Bogumiła Bubiak s. 287-298
  Zacytuj
 • Udostępnij
Crisis Management in the Context of Rebuilding the Corporate Reputation Danuta Szwajca s. 299-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Venture capital and bank loans as a combination of traditional and modern instruments for the financing of corporate Innovativeness Magdalena Hryniewicka Adrianna Trzaskowska-Dmoch s. 311-321
  Zacytuj
 • Udostępnij
Budowanie innowacyjnego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem narzędzi motywowania : studium przypadku Magdalena Wiśniewska s. 323-334
  Zacytuj
 • Udostępnij
Skuteczny menedżer we współczesnej gospodarce Marika Ziemba Krzysztof Świeszczak s. 335-349
  Zacytuj
 • Udostępnij