Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2005, Tom 6, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Walentyna Kwiatkowska s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing globalny a analiza otoczenia Muzahim Al-Noorachi s. 9-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Świat islamu a rola reklamy w komunikacji rynkowej przedsiębiorstw Muzahim Al-Noorachi s. 25-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mobilność w sieciowych systemach logistycznych na przykładzie otwartych systemów śledzenia i lokalizacji przesyłek towarowych Adam Bryszewski Mirosław Wasielewski s. 35-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zastosowanie kart chipowych oraz e-waluty do płatności w internecie Agnieszka Czajkowska-Hamdi s. 49-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ programu narodowych funduszy inwestycyjnych na rozwój rynku kapitałowego w Polsce Rafał Jóźwicki s. 77-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza finansowa jako instrument rady nadzorczej w sprawowaniu nadzoru nad działalnością spółki kapitałowej Stanisław Piotrowski s. 95-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Teoria poszukiwania renty ekonomicznej - studium przypadku Tomasz Legiędź s. 121-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motywowanie poprzez spełnianie oczekiwań pracowników Barbara Kamińska s. 135-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dyskryminacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy Iwona Poliwczak s. 147-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy w Polsce Halina Sobocka-Szczapa s. 173-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Elastyczne formy zatrudnienia stosowane w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań ankietowych Halina Sobocka-Szczapa s. 195-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Telepraca a organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem Ewa Stroińska s. 221-236
  Zacytuj
 • Udostępnij