Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2009, Tom 10, Numer 8

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Andrzej Marjański Mirosław Włodarczyk s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Logistyka i zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych Eugeniusz Nowak s. 9-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacja i struktura polskich zorganizowanych grup przestępczych Tomasz Hoffmann Michał Śnierzyński s. 23-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie jakością informacji w sektorze publicznym a bezpieczeństwo społeczeństwa Barbara Batko s. 49-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kluczowe zadania administracji samorządowej w zarządzaniu kryzysowym Tadeusz Zbigniew Leszczyński s. 69-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacje pozarządowe w działaniach ekonomii społecznej w Polsce Halina Sobocka-Szczapa s. 79-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie kryzysowe - rola i zadania organów administracji państwowej Waldemar Walczak s. 93-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie bezpieczeństwem w samorządach lokalnych Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek s. 111-129
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola szkoły w edukacji dla bezpieczeństwa Żanetta Pawlak s. 131-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola marketingu w pozyskiwaniu kandydatów do Wojska Polskiego Robert Seliga s. 143-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola organizacji pozarządowych w zintegrowanym systemie zarządzania kryzysowego Andrzej Marjański s. 153-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacyjno-prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych Rafał Szklarek s. 163-184
  Zacytuj
 • Udostępnij