Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
1999, Tom 1, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępu Walentyna Kwiatkowska s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie analizy otoczenia w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa Muzahim Al-Noorachi s. 7-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Założenia systemu budowy biznes planu dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych Maciej Trippner s. 17-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kształtowanie cen transferowych - zarządzenie a podatki Przemysław Kabalski s. 33-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola promocji mix w działalności marketingowej przedsiębiorstwa Arnold Pabian s. 49-54
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura organizacyjna i jej związek z osobowością kierownika Karina Kucharska Henryk Skłodowski s. 55-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przywództwo i kierowanie w organizacjach gospodarczych Łukasz Sułkowski s. 77-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kultura narodowa i kultura organizacyjna Łukasz Sułkowski s. 87-97
  Zacytuj
 • Udostępnij
Menedżerowie, decyzje i sukces Roman Patora Zbigniew Zaniecki s. 99-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Personel i skuteczość firmy Roman Patora Zbigniew Zaniecki s. 109-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kadry i sukces Roman Patora Zbigniew Zaniecki s. 113-114
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rynek pracy w opiniach studentów - uczelnie społeczne a publiczne Iwona Poliwczak s. 115-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Badanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych Łukasz Sułkowski s. 131-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Młodzież na rynku pracy : ocena procesu kształcenia oraz umiejętności nabytych w trakcie nauki : wyniki badań ankietowych '98 Halina Sobocka-Szczapa s. 143-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Struktura zasobów pracy w Polsce w kontekście wykształcenia w okresie transformacji Marek Leszczyński s. 165-181
  Zacytuj
 • Udostępnij