Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 4 (2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Muzahim Al-Noorachi Andrzej Woźniak s. 5-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
Management – "science in statu nascendi"? łukasz Sułkowski s. 9-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane determinanty doboru pracowników do zespołów zadaniowych aktywnym źródłem formułowania polityki marketingowej firmy Maciej Trippner s. 21-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szybkość zmian w środowisku zewnętrznym jako czynnik aktualizacji zarządzania marketingowego Nazar Hlynskyy Yevhen Krykavskyy s. 33-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał kobiet w budowaniu dobrobytu gospodarczego Adrianna Trzaskowska-Dmoch s. 43-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Portale zakupów grupowych a kształtowanie doświadczeń klienta Dominika Kaczorowska-Spychalska s. 65-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing zaangażowany społecznie jako współczesna strategia zarządzania przedsiębiorstwem Małgorzata Krajewska-Nieckarz Agnieszka Łuczak s. 79-92
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klient jako wykładnik sukcesu placówek handlowych Katarzyna Kolasińska-Morawska s. 93-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kreowanie marki organizacji w kontekście teorii marketingu strategicznego usług zdrowotnych Katarzyna Wach-Grzybowska s. 109-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie elementów E-commerce na przykładzie przedsiębiorstw działających w sektorze motoryzacyjnym w Wielkiej Brytanii Marcin Lisowski s. 121-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zakres przedmiotowy zbierania danych o kliencie na przykładzie orientacji marketingowej Katarzyna Wach-Grzybowska s. 137-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Neologizmy w sloganach reklamowych – analizy treści poszczególnych rodzajów neologizmów Michał Turniak s. 147-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketing przekazu ustnego (szeptanego) jako forma niepłatnej komunikacji marketingowej Muzahim Al-Noorachi s. 163-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
New attitude toward the client as an effect of economic restructuring Muzahim Al-Noorachi s. 177-188
  Zacytuj
 • Udostępnij
Raportowanie społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa – wiarygodne informowanie czy narzędzie PR? Justyna Fijałkowska Monika Sobczyk s. 189-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie marketingu szeptanego w Internecie przez firmy z sektora MŚP w województwie łódzkim Michał Chmielecki s. 205-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Hedging jako strategia zabezpieczająca przedsiębiorstwo przed negatywnym oddziaływaniem kryzysu Andrzej Woźniak s. 217-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki wpływające na rozwój jednostek medycznych w Polsce Robert Seliga Andrzej Woźniak s. 231-242
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola wiedzy, kategorii produktu i rodzaju informacji w zniekształceniach pamięciowych reklamy prasowej Alicja Grochowska Magdalena Gąsiorowska Justyna Olszewska s. 243-260
  Zacytuj
 • Udostępnij
Osobowe źródła uzyskiwania przewag konkurencyjnych na rynku przedsiębiorstw Justyna Trippner-Hrabi s. 261-269
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wdrażanie CSR jako elementu budowania przewagi konkurencyjnej na rynku piwowarskim w Polsce Jarosław Gawryś s. 271-288
  Zacytuj
 • Udostępnij
Orientacje marketingowe w kampaniach wyborczych jako przykład wyzwań zarządzania marketingowego Sebastian Tylman s. 289-298
  Zacytuj
 • Udostępnij