Znaleziono 15 artykułów

Michał Turniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Bartłomiej Stopczyński Michał Turniak s. 5-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces ekspresji informacji kulturowych Michał Turniak s. 30-42
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki push i pull w analizie wpływu elementów infrastruktury na przemieszczanie się ludzi Michał Turniak s. 33-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketingowe znaczenie epidemii społecznych Michał Turniak s. 71-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podstawy marketingowych infekcji informacyjnych Michał Turniak s. 99-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mindreading jako informacyjna inżynieria odwrotna Łukasz Sułkowski Michał Turniak s. 115-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejście sytuacyjne dla oceny metod transportu w logistyce danych – na przykładzie ZUS Michał Turniak s. 143-159
  Zacytuj
 • Udostępnij
Neologizmy w sloganach reklamowych – analizy treści poszczególnych rodzajów neologizmów Michał Turniak s. 147-162
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wymiar familijny semiotyki motywów roślinnych Michał Turniak s. 161-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zasady przyczepności przekazu w marketingu wirusowym − Analiza porównawcza efektów naśladownictwa kampanii promocyjnych firmy Apple Inc. Michał Turniak s. 163-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Blitzkrieg jako rodzaj strategii marketingowej Michał Turniak s. 181-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Teoria złożoności w marketingu Michał Turniak s. 185-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nurt interpretatywny w kreacji sloganów reklamowych Michał Turniak s. 251-263
  Zacytuj
 • Udostępnij
Significance of Cultural Differences in Semiotics for Interpretation of Region’s Visual Identification Elements Michał Turniak s. 263-274
  Zacytuj
 • Udostępnij
Potencjał wykorzystania techniki "reverse placement" w marketingu terytorialnym Michał Turniak s. 401-415
  Zacytuj
 • Udostępnij