Znaleziono 16 artykułów

Justyna Trippner-Hrabi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paradygmaty organizacji sieciowej Mark Hrabi Justyna Trippner-Hrabi s. 45-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie różnorodnością w organizacjach wirtualnych Maciej Trippner Justyna Trippner-Hrabi s. 70-82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane determinanty pracy zespołów w organizacjach publicznych Justyna Trippner-Hrabi Joanna Łuczak s. 87-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sources of conflicts in international knowledge teams Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Justyna Trippner-Hrabi s. 91-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie endo i egzogennych czynników wpływających na pracę zespołową Justyna Trippner-Hrabi s. 123-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie zespołów w działaniach outsourcingowych Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 127-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakterystyka organizacji zespołów wiedzy : ujęcie teoretyczne Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 209-218
Rola kultury organizacyjnej w kształtowaniu efektywności organizacji Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 209-218
Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 231-245
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacje wirtualne w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Mark Hrabi Justyna Trippner-Hrabi s. 233-246
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie organizacji uczącej się w tworzeniu przewagi konkurencyjnej Justyna Trippner-Hrabi s. 235-250
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza międzynarodowych zespołów wiedzy – w świetle badań własnych Justyna Trippner-Hrabi s. 255-265
  Zacytuj
 • Udostępnij
Osobowe źródła uzyskiwania przewag konkurencyjnych na rynku przedsiębiorstw Justyna Trippner-Hrabi s. 261-269
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą – dobre praktyki Ewa Stroińska Justyna Trippner-Hrabi s. 261-270
Program JEREMIE jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Justyna Trippner-Hrabi s. 277-289
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ globalizacji na funkcjonowanie cyberpracowników w zespołach międzynarodowych Justyna Trippner-Hrabi s. 419-432
  Zacytuj
 • Udostępnij