Znaleziono 8 artykułów

Monika Sobczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Narzędzia zapewniania wiarygodności raportów CSR w czasach obecnego kryzysu gospodarczego Monika Sobczyk s. 123-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Usefulness of Integrated Reports for Stock Market Investors Monika Sobczyk s. 141-151
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zintegrowane raportowanie – nowy model raportowania biznesowego Monika Sobczyk s. 155-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka personalna w sprawozdawczości niefi nansowej spółek giełdowych Małgorzata Krajewska-Nieckarz Monika Sobczyk s. 173-183
Raportowanie społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa – wiarygodne informowanie czy narzędzie PR? Justyna Fijałkowska Monika Sobczyk s. 189-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inwestorzy i ich oczekiwania na informacje o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – implikacje dla księgowych Monika Sobczyk s. 217-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność biznesu i raportowanie o niej szansą na rozwój przedsiębiorstwa Justyna Fijałkowska Monika Sobczyk s. 283-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mikroprzedsiębiorczość w Polsce na tle spowolnienia gospodarczego Monika Sobczyk s. 365-385
  Zacytuj
 • Udostępnij