Tytuł Przedsiębiorczość i Zarządzanie
ISSN 1733-2486
Wydawca Społeczna Akademia Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
2014, Tom 15, Numer 5(2)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Sylwia Wojciechowska-Filipek s. 5-11
  Zacytuj
 • Udostępnij
Macierz dyscyplinarna stabilności finansowej a ogólna klasyfikacja nauk Konrad Raczkowski s. 15-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dwuczynnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Natasza Duraj s. 25-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wspólny rynek europejski jako źródło uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego MŚP w Polsce Anna Bąkiewicz s. 39-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Preferencje podatkowe jako element luki w podatku VAT na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej Małgorzata Mazurek-Chwiejczak Jolanta Szołno-Koguc s. 55-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Volatility as an extreme risk measure in the currency market Jarosław Klepacki s. 71-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpeiczeństwo energetyczne Polski - gaz ziemny Jakub Żuchowski s. 83-97
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryzyko kontynuacji działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy a problemy z dziedziczeniem przedsiębiorstwa Paweł Blajer s. 101-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym : rola naczelnego organu kontroli państwowej w zwalczaniu korupcji Zbysław Dobrowolski s. 113-127
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja opodatkowania kontrolowanej spółki zagranicznej a swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej Rafał Lipniewicz s. 129-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ryzyka podatkowe związane z udziałem podatnika w transakcjach wewnątrzwspólnotowych : wybrane aspekty Paweł Selera s. 141-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo banku - kapitał własny i wskaźniki ostrożnościowe Viera Gafrikowa Róża Milic-Czerniak s. 155-167
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nadużywanie praw z patentu w obrocie gospodarczym Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska s. 169-185
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konionktura gospodarcza a poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce Lidia Karbownik s. 189-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Optimization of tax burdens versus retaining financial liquidity Elżbieta Klamut s. 205-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Collateral Value Risk In Safety Nets Jan K. Solarz s. 221-229
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo ekonomiczne w działalności służb specjalnych w Polsce : analiza krytyczna Krzysztof M. Księżopolski s. 231-243
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola kreowania wizerunku firmy w kreowaniu silnej pozycji rynkowej Kinga Stopczyńska s. 245-257
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie managera w systemie gospodarczym Michał Lisowski s. 259-270
  Zacytuj
 • Udostępnij