Znaleziono 10 artykułów

Tomasz Grabia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Tomasz Grabia s. 5-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 1989-2005 Tomasz Grabia s. 31-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procesy inflacyjne w polskiej gospodarce w okresie transformacji Tomasz Grabia s. 41-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki utrudniające skuteczne oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę Tomasz Grabia s. 101-112
Ogólna charakterystyka polityki fiskalnej w Polsce w latach 1989-2008 Tomasz Grabia s. 103-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Miejsce Polski w Unii Europejskiej w świetle wybranych wskaźników makroekonomicznych Tomasz Grabia s. 141-157
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontrowersje wokół społeczno-ekonomicznych skutków inflacji – aspekty teoretyczne Tomasz Grabia s. 161-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Krzywe Phillipsa w krajach Grupy Wyszehradzkiej Tomasz Grabia s. 171-182
Polityka pieniężna w Polsce w okresie transformacji jako instrument walki z inflacją Tomasz Grabia s. 195-215
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zmian podaży pieniądza na przedsiębiorczość i dochód narodowy w świetle szkoły monetarystycznej Tomasz Grabia s. 199-218
  Zacytuj
 • Udostępnij