Znaleziono 14 artykułów

Jadwiga Kaczmarska-Krawczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie wiedzą międzykulturową w przedsiębiorstwie Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 21-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania kształtowania zespołu projektowego w organizacji Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 51-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje międzykulturowe w przedsiębiorstwach Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 73-85
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sources of conflicts in international knowledge teams Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Justyna Trippner-Hrabi s. 91-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przekształcenia własnościowe - rozwój niepublicznego segmentu usług medycznych w Polsce Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 125-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierunki zmian w modelu zarządzania systemem ochrony zdrowia w Polsce = Direction of changes in management model health system in Poland Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 143-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena efetkywności procesów restrukturyzacji w jednostkach ochrony zdrowia Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 161-173
  Zacytuj
 • Udostępnij
Restrukturyzacja zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 173-189
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika działalności firm rodzinnych Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 177-190
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informatyzacja w procesach restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 195-207
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie innowacji w procesie rozwoju firm rodzinnych Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 209-219
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zmianą w rozwoju firmy rodzinnej Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 213-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procedury procesu restrukturyzacji finansowej placówek ochrony zdrowia Jadwiga Kaczmarska-Krawczak s. 247-258
  Zacytuj
 • Udostępnij
Program JEREMIE jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Justyna Trippner-Hrabi s. 277-289
  Zacytuj
 • Udostępnij