Znaleziono 21 artykułów

Małgorzata Olszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność radnych żydowskich w łódzkim samorządzie w latach 1919-1933 : (wybrane problemy) Małgorzata Olszewska s. 37-57
Pension-disability pension benefits against the background of remunerations between 2008-2013 Małgorzata Olszewska s. 65-78
  Zacytuj
 • Udostępnij
Składka na ubezpieczenie społeczne i jej wpływ na wymiar świadczeń pieniężnych Małgorzata Olszewska s. 95-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Disease Fund Management on the example of the Social Insurance Institution for the period between 2008 – 2012 Małgorzata Olszewska s. 103-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Reprezentanci społeczności żydowskiej a problemy oświaty na forum Łódzkiej Rady Miejskiej w latach 1919-1935 Małgorzata Olszewska s. 121-140
Fundusz Emerytur Pomostowych i jego rola w finansowaniu emerytur pomostowych Małgorzata Olszewska s. 135-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Udział Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w finansowaniu składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce Małgorzata Olszewska s. 153-168
  Zacytuj
 • Udostępnij
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 183
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 186-187
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 196-197
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 211
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 214
"Historia : poznanie i przekaz", pod. red. Barbary Jakubowskiej, Rzeszów 2000 : [recenzja] Małgorzata Olszewska Barbara Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 223-227
Konserwatoria Zespołu XIX/XX wieku Małgorzata Olszewska s. 231
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 232
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 241-242
"Uczeń i nowa humanistyka", pod red. Marii Kujawskiej, Poznań 2000 : [recenzja] Małgorzata Olszewska Maria Kujawska (aut. dzieła rec.) s. 270-275
Z doświadczeń Katedry Dydaktyki Historii Wiedzy o Społeczeństwie Uniwersytetu Opolskiego Małgorzata Olszewska s. 287-290
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 309
Formy wsparcia w obszarze ubezpieczeń społecznych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą a aktywność zawodowa w powiecie brodnickim Małgorzata Olszewska s. 315-330
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: "Pamięć Shoah - współczesne reprezentacje", Łódź 12-14 maja 2003 Małgorzata Olszewska s. 465-467