Znaleziono 13 artykułów

Aleksy Banasiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Aleksy Banasiak s. 5-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariera finansowa na tle barier rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP Aleksy Banasiak s. 7-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu lokalnej przedsiębiorczości Aleksy Banasiak s. 9-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec pracowników w procesach fuzji i przejęć Aleksy Banasiak s. 9-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Specyfika zarządzania projektami w małych przedsiębiorstwach rodzinnych Aleksy Banasiak s. 19-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania bezpiecznego prowadzenia małego przedsiębiorstwa w wirtualnej przestrzeni Aleksy Banasiak s. 49-60
  Zacytuj
 • Udostępnij
Fuzje i przejęcia jako element restrukturyzacji przedsiębiorstwa w walce z kryzysem Aleksy Banasiak s. 93-103
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem rodzinnym Aleksy Banasiak s. 125-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola lokalnego samorządu terytorialnego w pokonywaniu barier funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw Aleksy Banasiak s. 135-146
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariera finansowa w rozwoju firm rodzinnych sektora MSP Aleksy Banasiak s. 137-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie zaopatrzenia farnaceutycznego CEFARM-Łódź Sp. z o.o. Aleksy Banasiak s. 139-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Możliwość stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez samorząd terytorialny Aleksy Banasiak s. 151-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Determinants of Local Entrepreneurship Development Aleksy Banasiak s. 273-283
  Zacytuj
 • Udostępnij