Znaleziono 4 artykuły

Maria Leszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdawczość Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Andrzej Jackiewicz Alicja A. Jaruga Maria Leszkiewicz s. 34-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przekształcenie jednostki budżetowej w samodzielny publiczny Z.O.Z. : (wybrane aspekty w księgowaniu) Maria Leszkiewicz s. 183-200
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zarządzania finansami w SP ZOZ na wynik i płynność finansową Maria Leszkiewicz s. 285-300
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola polityki rachunkowości w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej Maria Leszkiewicz s. 297-328
  Zacytuj
 • Udostępnij