Znaleziono 35 artykułów

Grzegorz Ignatowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie zaufania w rodzinie podstawą życia społecznego i zawodowego Grzegorz Ignatowski s. 7-16
A Necessity of Educating Children in the light of Commercial Advertisement Grzegorz Ignatowski s. 7-13
  Zacytuj
 • Udostępnij
Children’s Responsibility for Their Elderly Parents Grzegorz Ignatowski s. 7-14
Problem of Con dence and its Loss : the Role of a Family in Ins lling Truthfulness Grzegorz Ignatowski s. 15-22
Idea zrównoważonego rozwoju a kwestia kontroli urodzin Grzegorz Ignatowski s. 17-26
The Meaning of Family in Fighting the Pathological Habit of Smoking Electronic Cigarettes Grzegorz Ignatowski s. 17-24
Niepodważalne znaczenie rodziny w przekazie wartości ekologicznych Grzegorz Ignatowski s. 19-28
The Meaning of Advertisement Directed to the Youth for Parents and Educators - An Analysis of the Weekly „Bravo” Grzegorz Ignatowski s. 25-32
Kwestia autorytetu w perspektywie rodziny i wychowania Grzegorz Ignatowski s. 31-43
Islam na Soborze Watykańskim II Grzegorz Ignatowski s. 45-54
Jan Paweł II wobec postaw antyżydowskich Grzegorz Ignatowski s. 55-64
Edukacja ekologiczna w świetle dokumentu Nasza wspólna przyszłość Grzegorz Ignatowski s. 63-72
Pojęcie antysemityzmu i jego społeczne, kulturowe i religijne źródła w świetle dokumentu „Kościół wobec rasizmu” Grzegorz Ignatowski s. 69-79
Społeczne, polityczne i religijne reperkusje wizyty Kurta Waldheima w Watykanie Grzegorz Ignatowski s. 81-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Role of the Family in Ecological Education Grzegorz Ignatowski s. 87-93
Oenzetowskie Szczyty Ziemi a kwestia edukacji ekologicznej Grzegorz Ignatowski s. 93-109
Obraz rodziny w reklamie prasowej i jego znaczenie dla edukacji – analiza na podstawie tygodnika „Tele Tydzień” Grzegorz Ignatowski s. 107-114
Zadanie rodziny w procesie przenikania kultur i tradycji Grzegorz Ignatowski s. 117-126
Perspektywy dialogu Kościoła katolickiego z Żydami w świetle synagogalnych przemówień Benedykta XVI Grzegorz Ignatowski s. 135-141
Zagadnienie holokaustu w dokumentach Światowej Rady Kościołów Grzegorz Ignatowski s. 137-146
Obraz matki w komercyjnej reklamie prasowej Grzegorz Ignatowski s. 141-148
Stolica Apostolska wobec Państwa Izrael w okresie wojny sześciodniowej Grzegorz Ignatowski s. 144-152
Edukacyjne znaczenie wizyty Jasera Arafata w Watykanie Grzegorz Ignatowski s. 149-157
  Zacytuj
 • Udostępnij
Edukacja ekologiczna w perspektywie dialogów międzyreligijnych : analiza na przykładzie stosunków katolicko-żydowskich Grzegorz Ignatowski s. 159-169
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dylematy dotyczące zatrudnienia w perspektywie firmy rodzinnej Grzegorz Ignatowski s. 181-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie wizerunku rodziny dla promocji firmy rodzinnej Grzegorz Ignatowski s. 203-214
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kościoły wobec przejawów antysemityzmu", Grzegorz Ignatowski, Łódź 1999 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Grzegorz Ignatowski (aut. dzieła rec.) s. 220-225
Polityka Watykanu wobec Państwa Izrael za Piusa XII Grzegorz Ignatowski s. 231-237
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dialogue at the Threshold of Auschwitz : Dialog u progu Auschwitz", M. Deselaers, Kraków 2003 : [recenzja] Grzegorz Ignatowski M. Deselaers (aut. dzieła rec.) s. 236-240
"Dialogue at the Threshold of Auschwitz. Dialog u progu Auschwitz", red. M. Deselaers, Kraków 2003 : [recenzja] Grzegorz Ignatowski M. Deselaers (aut. dzieła rec.) s. 236-240
Ochrona środowiska, ekologia i zrównoważony rozwój w perspektywie marketingowej Grzegorz Ignatowski s. 237-249
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rodzina w reklamie firmy rodzinnej Grzegorz Ignatowski s. 239-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Papieże wobec kwestii żydowskiej. Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI”, Grzegorz Ignatowski, Katowice 2007 : [recenzja] Andrzej Perzyński Grzegorz Ignatowski (aut. dzieła rec.) s. 293-294
„Kościół i Synagoga. O dialogu chrześcijańsko-żydowskim z nadzieją”, Grzegorz Ignatowski, przedmowa Michał Czajkowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Michał Czajkowski (aut. dzieła rec.) Grzegorz Ignatowski (aut. dzieła rec.) s. 356-357
Znaczenie kodeksów etycznych dla dobrego funkcjonowania i poprawy wizerunku jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu szczecineckiego Grzegorz Ignatowski s. 447-460
  Zacytuj
 • Udostępnij