Znaleziono 3 artykuły

Marian Orzechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyplomacja brytyjska wobec bolszewizmu i Rosji radzieckiej (1917 − 1920) Marian Orzechowski s. 325-352
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Odra, Nysa Łużycka, Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej", Marian Orzechowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Tadeusz Swat Marian Orzechowski (aut. dzieła rec.) s. 484-485
"Źródła do dziejów Powstań śląskich, T. I, październik 1918 - styczeń 1920, część 1", wybrał i oprac. Henryk Zieliński, Wrocław-Kraków 1963 : [recenzje] Marian Orzechowski Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 543-546